Izaberi jezik:
Tema broja

PEDESET GODINA POLITIČKIH NAUKA U SRBIJI I SAVREMENE POLITIKOLOŠKE PARADIGME

ZNAČAJ PROF. DR RADOSLAVA RATKOVIĆA U UTEMELjENjU SRPSKE POLITIČKE NAUKE

Sažetak

Predmet istraživanja ovog rada je analiza uloge prof. dr Radoslava Ratkovića u stvaranju srpske politikologije, kao i njegov doprinos u konstituisanju srpskih naučno-istraživačkih institucija, poput Fakulteta političkih nauka, Instituta za političke studije i udruženja „Nauka i društvo”. Analizom sadržaja autorka je došla do zaključka da je naučnoistraživački opus prof. Ratkovića bio bogatog i heterogenog karaktera, dok su centralne kategorije njegovog promišljanja bile ideologija, nauka i stvarnost. U radu je posebno istaknuta njegova uloga u kontekstu istraživanja austromarksizma. Značaj prof. dr Radoslava Ratkovića u utemeljenju srpske političke nauke se može sagledati ne samo na polju teorije, koja je rezultirala objavljivanjem 15 knjiga i velikog broja naučnih radova, već i u formiranju nekih propedeutičkih predmeta koji se i danas izučavaju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, poput Uvoda u političku teoriju.

Ključne reči:

Reference

  • Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 2003.
  • Веселинов Драган, „Поглед професора Ратковића – аустромарксисти и национално питање”, у зборнику: Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Дамјановић Мијат, „Човек од речи”, у зборнику: Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Ђорић Марија,  „Схватање идеологије у делу Радослава Ратковића”, у зборнику: Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Манхајм Карл, Идеологија и утопија, Нолит, Београд, 1968.
  • Перовић Латинка, „Уз сећање на Радослава Ратковића о кључној парадигми српске интелигенције”, у зборнику: Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Ратковић Радослав, „Идеологија”, Основи политичких наука – практикум, (ур. Драган Симеуновић), Ферко, Београд, 1994.
  • Ратковић Радослав, Основи науке о политици, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, Београд, 1977.
  • Ратковић Радослав, Основи политичких наука, Завод за уџбенике и наставна средства, 1987.
  • Ратковић Радослав, Политичка теорија аустромарксизма, Институт за изучавање радничког покрета, Београд, 1965.
  • Ратковић Радослав, Теорија, идеологија, стварност, Факултет политичких наука, Београд, 2009.
  • Симеуновић Драган, „Биографски подаци о проф. др Радославу Ратковићу”, Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Симеуновић Драган, „Радослав Ратковић и основаност науке о политици”, Радослав Ратковић: живот и дело, (ур. Симеуновић Драган, Ђорић Марија), Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Böll Stiftung, Београд, 2014.
  • Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  • Mc Lellan David, Ideology, Open University Press, Buckingham, 1996.
  • Von Beyme Klaus, Suvremene političke teorije, Stvarnost, Zagreb, 1977.
  • Von Kempski Jürgen, Wissenchaft von der Politik – sozusagen, Merkur, 1966.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2019 1/2019 УДК 32.01 Ratković R. 115-131
ç