Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ ДИСКУРС И ОДНОС СНАГА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ СБ УН 1325 У ОСТВАРИВАЊУ СТАЊА ХУМАНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Изазови са којима се друштва и државе суочавају и на националном и на глобалном нивоу данас, показују значај јачања примене концепта хумане безбедности, више него икада. Сиромаштво, неједнака доступност образовања и запошљавања, кршење људских права и насиље међу људима и друштвеним групама, дестабилизују државе, а самим тим и стубове националне безбедности. Дискриминација и насиље према једној великој групи у друштву – женама, на глобалном нивоу показала је да таква стања у друштву и нормативама не могу водити стабилности и безконфликтној будућности. Друштво које има слабе механизме одговора на насиље над женама, њихову дискриминацију у економском погледу и у шансама да се нађу на кључним позицијама у политичким и безбедносним структурама, у суштини не може разумети концепт благостања, мира и напретка. Значајан допринос превазилажењу ових укорењених стереотипа и данас већ безбедносних изазова, даје Резолуција Савета Безбедности УН 1325 и акциони планови за њену реализацију на националном и локалном нивоу. У овом Раду приказани су резултати спровођења националних акционих планова у нашој земљи, а проистеклих из Резолуције 1325, познатије и као „Жене, мир и безбедност“. Захваљујући разноврсним анализама владиних и не-владиних институција, могу се сагледати досадашњи успеси, али и пружити препоруке за даље јачање механизама постизања родне равноправности и побољшања хумане безбедности у нашој земљи.

кључне речи:

Референце

  Australian National Committee for UN Women. 2014. Women, Peace and Security: An Introductory Manual.

  Centar za istraživanje javnih politika. 2013. Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 u Srbiji – tri godine posle. 

  Džigurski, Sever. 2013. „Praćenje i izveštavanje o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana Republike Srbije za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.” Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

  Fakuda-Parr, Sakiko. 2004. “Gender, Globalization and New Threats to Human Security.” Peace Review 16 (1): 35–42.

  Hudson, Natalie Florea. 2010. “Gender, Human Security and the United Nations: Security Language as a Political Framework for Women.” Political Science Faculty Publications. Paper 53: 1-22.

  Janković, Brankica, Bogdan Banjac i Nataša Milojević. 2022. Izveštaj o monitoringu sprovođenja NAP za primenu Rezolucije 1325 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija – Žene, mir, bezbednost u republici Srbiji (2017-2020). Poverenik za ravnopravnost Republike Srbije.

  Misija OEBS-a u Srbiji i Ministarstvo odbrane Republike Srbije. 2017. Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017–2020). [NAP 2].

  Skakun, Zorica. 2013. „Žene, mir, bezbednost: agenda za 21. vek.“ Genero 17: 119-135.

  Stojković, Biljana. 2014. “Rezultati unapređenja rodne ravnopravnosti u nacionalnom sistemu bezbednosti u Republici Srbiji.” Bezbednost 2/2014: 32-49.

  Tadjbakhsh, Shahrbanou. 2005. “Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan.”. Les Études du CERIN°: 117-118

  The Women’s Environment and Development Organization (WEDO) with ABANTU for Development in Ghana, ActionAid Bangladesh and ENDA [WEDO]. 2008. Gender, Climate Change and Human Security: Lessons from Bangladesh, Ghana and Senegal Prepared for ELIAMEP.

  UN 2018. Policy on Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations Section F, Department of Peacekeeping Operations/ Department of Field Support. Poslednji pristup 20.07.2023. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/english_gender_responsive_united_nations_peacekeeping_operations_ policy_1.pdf.

  UN Woman and UN Department of Economic and Social Affairs [UN Gender Unit]. 2020. “Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2020”.

  UNDP. n. d. Human Development Index and components. Poslednji pristup 27.07.2023. https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads

  Vlada Republike Srbije. 2010. Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010—2015).

  Women International League for Peace and Freedom. 2015. “Does Gender Equality Lead to Peace? Fact Sheet Building on the Global Study on 1325 (2015).” The Global Study on the Implementation of the UNSC Resolution 1325 (UN Women), pristupljeno: 27.07.2023. http://peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 2/2024 2/2024 УДК 341.231.14-055.2 87-103