Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЗНАЧАЈ И УЛОГА АРКТИКА У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Арктик је подручје са значајним ресурсима. Са аспекта међународне политике, област Арктика се раније сматрала „политичком периферијом“, док је данас је сасвим извесно да представља „јабуку раздора“ у међународним односима. Посебно од момента када је постао тема озбиљних расправа о међународном и морском праву у Уједињеним нацијама у поступку решавања граничних спорова. Сама могућност да се границе Поларног круга могу тумачити на више начина, представља потенцијално извориште сукоба међу заинтересованим државама што је и мотивисало ауторе да детаљније сагледају Арктичку област са становишта његових потенцијала и утицаја на међународну безбедност. Кроз призму међусобне зависности климатских промена на Арктику и доступности његових транспортних, енергетских и рудних потенцијала, овај рад анализира тренутно међународно окружење, са циљем доношења закључка о евентуалној појави и могућим даљим правцима кретања спорова међу заинтересованим државама. Иако значајно удаљена од наше државе и њених интереса, међународна дешавања фокусирана на Арктик у битној мери утичу на све становнике планете, како са становишта спољне политике и одбране, тако и са становишта енергетске безбедности.

кључне речи:

Референце

  1. Березина Елена, „Есть ли жизнь без нефти“, Российская газета, 03.2016.
  2. Кнежевић Милош, Призма геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  3. Лазански Мирослав, „Топљење леда подгрејало интересе великих сила“, Политика, 17.11.2012.
  4. Филијовић Марко, „Територијално разграничење на Арктику“, Војно дело, Медија центар „Одбрана“, Београд, бр. лето 2010, стр. 90-105.
  5. Степић Миломир, Геополитика: идеје, теорије, концепције, Институт за политичке студије, Београд, 2016.
  6. Arctic Environmental Protection Strategy – AEPS, 14.06.1991.
  7. Arctic Ocean Map and Bathymetric Chart, Internet, http://geology.com/world/arctic-ocean-map.shtml, 15/09/2017.
  8. Business insider, Internet, http://static.businessinsider.com/image/53750c126bb3f72e37360e2c-1200/image.jpg, 29/09/2016.
  9. Christensen Svend Aage, Are the Northern Sea Routes Really the Shortest?, Danish Institute for International Studies, March 2009.
  10. Coffey Luke, Kochis Daniel, NATO Summit 2016: Time for an Arctic Strategy, The Heritage foundation, ISSUE BRIEF 4578 June, 2016.
  11. Dunbar Maxwell John et. al., Arctic, Encyclopеdia Britannica, Internet, https://www.britannica.com/place/Arctic#ref518847, 15/09/2016.
  12. Kolbert Elisabeth, Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change, Bloomsbury USA, 2006.
  13. Krizmanić Ivan, Pomorsko pravo, priručnik, Pomorski fakultet, Split.
  14. Mićunović Vojislav, Primjena propisa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora na razgraničenje suverenosti mora i razvoj pomorstva Crne Gore, Štamparija Obod DD, Cetinje, 2009.
  15. Salpin Charlotte, The Continental Shelf beyond 200 M, The Commission on the Limits of the Continental Shelf and its work, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), Office of Legal affairs, United Nations, nov 2015.
  16. Slatt Roger M., Stratigraphic Reservoir Characterization for Petroleum Geologists, Geophysicists, and Engineers: Handbook of Petroleum Exploration and Production, Vol. 6, Elsevier Science, 2007, chapter 8.
  17. Sweedish Defence Research Agency, “Geopolitics of Climate Change: Challenges to the International System”, user report, December 2007.
  18. The Heritage foundation, Internet, http://www.heritage.org, 01/10/2016.
  19. The Ilulissat declaration, Аrctic ocean conference, Ilulissat, Greenland, 27–29 May 2008.
  20. United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2017 УДК 327+355.02(98) 299-317