Изабери језик:
Тема броја

Сајбер безбедност

ЗЛОУПОТРЕБА ИНФОРМАЦИОНИХИ КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ПОЈАМ И УРЕЂЕЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Бројни изазови потресају савремену светску сцену. Вишеструка криза (здравствена, економска, еколошка, рат у Украјини и миграције) створиле су тензије на међународном нивоу. Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) су оруђе од виталног значаја за функционисање земаља широм света. У постојећим кризним условима безбедност ИКТ још више добија на важности, с’обзиром да се актуелне тензије и сукоби могу лако прелити у сајбер простор. Предмет рада су информационе и комуникационе технологије и њихова могућност злоупотребе. Рад пружа систематски прегледни опис теме и има за циљ да укаже на проблем злоупотребе ИКТ и подстакне размишљање о овом проблему. Методом анализе садржаја приказани су: историјски развој савремених ИКТ, кључни концепти у вези са злоупотребом ИКТ (концепт високотехнолошког криминала, концепт критичне инфраструктуре, сајбер тероризам) и уређење проблема на примеру Републике Србије.

кључне речи:

Референце

периодика Политика националне безбедности 1/2022 1/2022 УДК: 351.78:004.738.5(497.11) 171-188