Izaberi jezik:
Tema broja

Sajber bezbednost

ZLOUPOTREBA INFORMACIONIHI KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA: POJAM I UREĐENJE U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Brojni izazovi potresaju savremenu svetsku scenu. Višestruka kriza (zdravstvena, ekonomska, ekološka, rat u Ukrajini i migracije) stvorile su tenzije na međunarodnom nivou. Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) su oruđe od vitalnog značaja za funkcionisanje zemalja širom sveta. U postojećim kriznim uslovima bezbednost IKT još više dobija na važnosti, s’obzirom da se aktuelne tenzije i sukobi mogu lako preliti u sajber prostor. Predmet rada su informacione i komunikacione tehnologije i njihova mogućnost zloupotrebe. Rad pruža sistematski pregledni opis teme i ima za cilj da ukaže na problem zloupotrebe IKT i podstakne razmišljanje o ovom problemu. Metodom analize sadržaja prikazani su: istorijski razvoj savremenih IKT, ključni koncepti u vezi sa zloupotrebom IKT (koncept visokotehnološkog kriminala, koncept kritične infrastrukture, sajber terorizam) i uređenje problema na primeru Republike Srbije.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2022 1/2022 УДК: 351.78:004.738.5(497.11) 171-188
ç