Izaberi jezik:
Tema broja

ZAŠTITA POSEBNO OSETLJIVIH GRUPA TOKOM PANDEMIJE KOVID

ZLOSTAVLJANJE UČENIKA I ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA U ŠKOLI

Sažetak

U radu su navedena teorijska shvatanja relevantna za problem koji se istražuje, tačnije, teorijska shvatanja zlostavljanja djece uopšte i u školi, sa posebnim osvrtom na zlostavljanje učenika i uloga socijalnog radnika u školi. Kada je riječ o zlostavljanju djece u školi, što je u fokusu i našeg istraživanja, možemo izdiferencirati:- međuvršnjačko zlostavljanje – zlostavljanje učenika od strane odraslih. U tom cilju sagledali smo stavove i mišljenja učenika, roditelja i nastavnika o različitim oblicima psihološkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja učenika. Takođe, smo nastojali saznati reakcije odraslih na navedene pojave kao i povjerenje nastavnika i roditelja u odjeljenske starješine i stručnu službu škole, kvalitet odnosa nastavnik-učenik kao i zadovoljstvo učenika i roditelja školom.Cilj istraživanja je empirijsko neeksperimentalno ispitivanje mišljenja, stavova i procjena učenika, nastavnika i roditelja o prisutnosti različitih oblika zlostavljanja učenika osnovnih i srednjih škola,
Ispitivanjem su obuhvaćeni:
– učenici sedmih i osmih razreda u osnovnim i drugog i trećeg razreda
u srednjim školama (1881 ispitanik),
– roditelji ispitivanih učenika (1712 ispitanika),
– cjelokupno nastavno osoblje u školama (1355 ispitanika)
Za potrebe ovog istraživanja, odnosno za dokazivanje posebnih hipoteza, korištene se skale procjene Likertovog tipa.
Dio prikazanih rezultata našeg istraživanja nas upućuje na zaključak da stručna služba škole ima ogroman doprinos u vaspitno-obrazovnom procesu. Nažalost, mali broj socijalnih radnika je zaposleno u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. U narednom periodu potrebno je aktivnije raditi na promovisanju i unaprjeđenju socijalnog rada u školi.

Ključne reči:

Reference

  • „Поступање са дјецом и малољетницима у кривичном поступку“, I и II циклус, Министарство правде Републике Српске,
  • Курс тренинга тренера „Стоп насиљу у породици“, Влада РС,
  • Учествовала на семинару на којем је реализован пројекат о „Предузетништву“;
  • Обука: “Побољшање истражних капацитета за борбу против трговине људима и реинтеграцију жртава трговине људима“, Министарство за људска права БиХ;
  • Учешће у јавној дебати „Успостављање минимума социјалне сигурности и једнаких могућности“, Коалиција маргинализованих група у БиХ-КОМА;
  • Округли сто „Права дјетета и насиље над дјецом“, Омбудсмен за дјецу РС;
  • Семинар „Глобално истраживање пушења код школске дјеце и омладине“, Институт за јавно здравство РС;
  • Округли сто “Примјена протокола о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце“;
  • Семинар „Инклузија Рома“, Делегација ЕУ БиХ;
  • Округли сто “Примјена протокола о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце“;
  • Семинар „Заштита личних података“, Министарство за људска права БиХ;
  • Семинар „Замка одрастања и криза савремене породице“, Министарство за породицу омладину и спорт РС;
  • Семинар „Социјални рад у образовном систему – Подршка развоју стандарда и капацитета социјалних радника у основним школама у Републици Српској“.
  • Објавила стручни рад: „Примјена и унапређење инклузивног образовања у Републици Српској – улога социјалног радника“у организацији „Save the Children
  • Стручни симпозијум „Унапређење образовног система у области примјене инклузивних принципа подучавања“, Министарства образовања, науке, културе и спорта Унско-санског кантона.
  • Научно-стручни скуп „Солидарност у свијету који се мијења: Перспективе и изазови за социјални рад и социјалну политику“, Факултет политичких наука, Београд.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2021 2/2021 УДК 316.624-057.874:364.63 27-46
ç