Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ – Правно-историјски осврт

Сажетак

Поред међународног кривичног дела у ужем смислу Злочини против човечности, у овом раду смо дали и кратак опис развоја Међународног кривичног права, говорили смо о међународним трибуналима који су оснивани током 20-тог века, као и о појму међународног кривичног дела. Борба против оваквих појава, као што су злочини против човечности, од великог је значаја за развој међународног права и Међународног кривичног суда, који је надлежан да процесуира починиоце овог кривичног дела. Оваква дела угрожавају основна људска права и људске вредности које увек требају бити заштићене. Злочини против човечности сматрају се тешким кривичним делом које се врши против становништва. Велики корак у борби против оваквих појава свакако је Рим­ски статут, којим је основан Међународни кривични суд. Дуго времена овај злочин није био дефинисан националним законодавствима широм света. Али данас је та ситуација у доброј мери промењена. Надамо се да ће будући развој међународног кривичног права омогућити да сви починиоци ових ужасних дела буду приведени правди и да ће бити кажњени односно адекватно санкционисани за своја недела.

кључне речи:

Референце

  1. Анђелковић Слијепчевић М., Развој међународног кривичног правосуђа, Београд, 2011.
  2. Јовашевић Драган, ,,Србија и Хашки трибунал’’, Српска политичка мисао ИПС, Београд, 3/2011.
  3. Крећа М., Међународно јавно право, Београд, 2010.
  4. Лазовић Љ., Коментар кривичног закона, 2006.
  5. Николиш Душан, ,,Један могући приступ у изучавању глобалног међународног бића Сједињених Америчких Држава’’, Српска политичка мисао, ИПС, Београд, 1/2010.
  6. Милојевић М., Оснивање међународног кривичног суда, Међународно кривичноправна питања и Хашки трибунал, Београд, 1997.
  7. Обрадовић, К., Шаховић, М., Деспот, М., Међународно хуманитарно право – Развој, примена, санкције, Београд, 2002.
  8. Пауновић М., Кривокапић Б., Крстић И., Основи међународних људских пра­ва, Београд, 2007.
  9. Повеља Међународног војног трибунала
  10. Симић, Илија, Коментар кривичног законика, Београд 2005.
  11. Стојановић З., Међународно кривично право, Београд, 2006.
  12. Чоловић В., Оснивање, легалитет и надлежност Међународног суда за ратне злочине на подручју бивше Југославије, Београд, 1998.
  13. Шкулић М., Коментар Римског статута, 2005.
  14. Шкулић М., Међународни кривични суд, Београд, 2005.
  15. www.icc-cpi.int.com
  16. www.pravdautranziciji.com
периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 341.322.5+341.48/.49+341.645 309-331