Tema broja

POSEBNO OSETLJIVE GRUPE STANOVNIŠTVA SUOČENE SA DISKRIMINACIJOM, NEPRAVIČNOŠĆU I NEJEDNAKOŠĆU OSETLJIVE GRUPE STANOVNIŠTVA

ŽIVOTNI I RADNI USLOVI NEFORMALNIH SAKUPLJAČA SEKUNDARNIH SIROVINA

Sažetak

Predmet ovog rada su uslovi života i rada neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina. Cilj rada je ukazivanje na specifične teškoće sa kojima se susreće ova grupa radnika. Rad je nastao na osnovu rezultata empirijskog istraživanja akcionog tipa iz oblasti socijalne politike. Sakupljanje otpada je na našim prostorima uglavnom strategija preživljavanja Roma (svih starosnih grupa, uključujući i decu školskog uzrasta), sa niskim nivoom obrazovanja. Oni žive u lošim uslovima, bez neophodne komunalne infrastrukture i okruženi otpadom. Rade bez neophodne zaštitne opreme, alata i prevoznih sredstava, izlažući se brojnim zdravstvenim rizicima. Osim toga, obavljajući ovaj posao, sakupljači jedva uspevaju da obezbede minimum socijalne sigurnosti. Potrebna im je šira društvena podrška kako bi izašli iz začaranog kruga bede i siromaštva.

Ključne reči:

Reference

  • Град Шабац. 2010. Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу. Шабац: „EXPERT INŽENJERING“ DOO.
  • Закон о управљању отпадом, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон.
  • Зелена иницијатива. 2011. „Сакупљачи секундарних сировина – проблем или потенцијал?“ „Зелена иницијатива“. Последњи приступ: 05. јануар 2019. http://zelenainicijativa.rs/wp-content/uploads/2011/11/Saopstenje-Sakupljaci-sekundarnih-sirovina-problem-ili-potencijal.pdf.
  • Јакшић, Божидар, и Горан Башић. 2002. Ромска насеља, услови живота и могућности интеграције Рома у Србији – Резултати социјалног истраживања. Београд: Центар за истраживање етницитета.
  • Лакићевић, Мира, и Бранислава Кнежић. 2011. Истраживање у социјалној политици и социјалном раду. Београд: Чигоја штампа и Факултет политичких наука.
  • Пословни портал „Reciklaža.biz“. 2017. „Сакупљачи секундарних сировина – проблем или ефикасно решење?“ Пословни портал „Reciklaža.biz“. Последњи приступ: 10. октобар 2018. http://reciklaza.biz/index.php/u-fokusu/item/242-sakupljacisekundarnih-sirovina-problem-ili-efikasno-resenje.
  • Радовановић, Светлана, и Александар Кнежевић. 2014. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији РОМИ У СРБИЈИ. Београд: Републички завод за статистику.
  • Спикер, Пол. 2016. Analiza politike za praksu: primena socijalne politike. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
  • Центар за друштвена и примењена истраживања Факултет политичких наука Универзитет у Београду. 2017. Procena socio-ekonomskog položaja neformalnih sakupljača otpada u Srbiji. Београд: “Help – HilfezurSelbsthilfe” e.V. Резултати истраживања. Последњи приступ: 15. мај 2018. file:///C:/Users/Lidija/Downloads/IZVESTAJ_Socio_Ekonomska-Analiza_2017%20(2).pdf.
  • FTN-EnE Centar. 2008. Регионални план управљања отпадом за општине: Шабац и Сремска Митровица. Департман за инжењерство заштите животне средине, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. Последњи приступ: 24. новембар 2018. http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/RPUO_SabacSremskaMitrovica.pdf.
  1. Sauter, Michael, and Charles Stockdale. 2019. „Most Dangerous Jobs in America.“ 24/7 Wall St. Последњи приступ: 02. фебруар 2019. https://247wallst.com/special-report/2019/01/02/25-most-dangerous-jobs-in-america-2/.
  • Medina, Martin. 2008. „The informal recycling sector in developing countries. Organizing waste pickers to enhance their impact.” „Grindlines“ Public-Private Infrastructure Advisory facility. 47221. Note no. 44. Последњи приступ: 03. јануар 2019. http://documents1.worldbank.org/curated/en/227581468156575228/pdf/472210BRI0Box31ing1sectors01PUBLIC1.pdf.
  • Phozisa Mothiba, Mathema. 2016. “A study on working conditions and health status of waste pickers working at landfill sites in the City of Tshwane Metropolitan Municipality.” Мастер рад. City of Tshwane Metropolitan Municipality: UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA.
  • Scheinberg, Anne, and Marija Bogdanović. „Integracija neformalnog sektora u Srbiji. Prezentacija rezultata istraživanja mogućnosti za uključivanje neformalnih sakupljača u sistem upravaljanja otpadom u Srbiji.” Последњи приступ: 15. октобар 2018. http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Integracija%20neformalnog%20sektora%20u%20Srbiji.pdf.
  • Smithies, Kym and Nicolas Douillet. 2018. “Despite some progress, marginalized Roma community still most excluded in Western Balkans.” Последњи приступ: 1. новембар 2020. UNDP in Europe and Central Azia. https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/presscenter/pressreleases/2018/despite-some-progress–marginalized-roma-community-still-most-ex/.
  • WIEGO. 2013. „Waste Pickers: The Right to Be Recognized as Workers.“ WIEGO. Последњи приступ: 22. новембар 2018. http://www.wiego.org/sites/default/files/resources/files/WIEGO-Waste-Pickers-Position-Paper.pdf.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2021 1/2021 УДК 316.662-058.14:628.4 39-56
ç