Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ – ГДЕ ЈЕ СРБИЈА ДАНАС?

Сажетак

Некадашње ЕУ Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене данас се налази у оквиру Кластера 4 – Зелена агенда и одржива повезаност. Заједно са њим, ту су још три поглавља – Поглавље 14 Транспортна политика, Поглавље 15 Енергетика, Поглавље 21 Транс-европске мреже. Побројана поглавља су најдиректније повезани са политиком заштите животне средине.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 4/2022 4/2022 УДК 502:551.583(497.11) 247-254