Изабери језик:
Тема броја

КРИЗА И ТРАНЗИЦИЈА

ЗЕМЉЕ У ВРТЛОГУ ТРАНЗИЦИЈЕ

Сажетак

Основна сврха овог рада је разоткривање суштине процеса транзиције. Главне методе које аутор користи у овом раду су метод анализе садржаја и компаративни метод. Аутор у овом раду разматра сложеност процеса транзиције. Различита искуства земаља које пролазе кроз процес транзиције представљају један од најважнијих скупова економских и друштвених експеримената икада спроведених, који би требало да обезбеди добру прилику за истраживање и ради разумевања про­цеса реформе и ради остваривања увида у њихово искуство. Процес транзиције је веома комплексан, али и неизбежан у социјалистичким друштвима, што не значи да га треба спровести по сваку цену. Морамо бити веома опрезни уколико желимо да успешно дођемо до краја овог процеса. Ограничени успеси овог процеса показују да ми морамо бити конзистентни у примењивању научних сазнања и искуства других земаља уколико желимо да успешно превазиђемо транзицију.

кључне речи:

Референце

  1. Вејновић, Душко, “Теорија транзиције и друштвена криза’’, Социолошки преглед, стр. 149-178, Социолошко друштво Србије, Београд, 1-2/2004.
  2. Клаус, Вацлав, ‘’Промене система. Осетљива мешавина плана и спонтаности’’, Економска политика, Борба, Београд,1996.
  3. Ковачевић, Радомир, “Транзиција земаља централне и источне Европе у тржишну привреду’’, Привредна изградња, стр. 149-178, Институт за спољну трговину, Београд, 3-4/2002.
  4. Маринковић, Дарко, ”Синдикати и политичке странке у транзицији”, Политичка ревија, стр. 39-61, Институт за политичке студије, Београд, 2/2009.
  5. Митровић, Љубиша, Савремено друштво. Стратегије развоја и актери, Ин­ститут за политичке студије, Београд, 1996.
  6. Митровић, Љубиша, Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  7. Митровић, Љубиша, ”Геополитички и социолошки аспекти транзиције једног регионалног простора: од Балкана ка Југоисточној Европи”, Српска политичка мисао, стр. 119-128, Институт за политичке студије, Београд, 1-2/2006.
  8. Нешковић, Слободан, ”Неки битнији аспекти политичких процеса и реформи у Републици Србији” у условима транзиције”, Политичка ревија, стр. 385­408, Институт за политичке студије, Београд, 2/2005.
  9. Стевановић, Симо, Ђоровић, Милутин, Милановић, Милан, ”Анализа неких резултата досадашње транзиције у Србији и источноевропским земљама”, Економске теме, стр. 99-110, Економски факултет, Ниш, 3/2008.
  10. Stiglitz, Joseph, Whither reform? Ten years of transition, World Bank, Annual Bank Conference on Development Economics, April, 1999.
  11. Sobchak, Anatoly, Transition to a Market Economy, Cato Journal, pp. 195-214, Cato Institute, 1991.
  12. Wyplosz, Charles, Ten years of Transformation. Macroeconomic Lessons, The World Bank, Research Advisory Staff, February 2000.
периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 321.01:329.14 307-324