Izaberi jezik:
Tema broja

KRIZA I TRANZICIJA

ZEMLJE U VRTLOGU TRANZICIJE

Sažetak

Osnovna svrha ovog rada je razotkrivanje suštine procesa tranzicije. Glavne metode koje autor koristi u ovom radu su metod analize sadržaja i komparativni metod. Autor u ovom radu razmatra složenost procesa tranzicije. Različita iskustva zemalja koje prolaze kroz proces tranzicije predstavljaju jedan od najvažnijih skupova ekonomskih i društvenih eksperimenata ikada sprovedenih, koji bi trebalo da obezbedi dobru priliku za istraživanje i radi razumevanja pro­cesa reforme i radi ostvarivanja uvida u njihovo iskustvo. Proces tranzicije je veoma kompleksan, ali i neizbežan u socijalističkim društvima, što ne znači da ga treba sprovesti po svaku cenu. Moramo biti veoma oprezni ukoliko želimo da uspešno dođemo do kraja ovog procesa. Ograničeni uspesi ovog procesa pokazuju da mi moramo biti konzistentni u primenjivanju naučnih saznanja i iskustva drugih zemalja ukoliko želimo da uspešno prevaziđemo tranziciju.

Ključne reči:

Reference

  1. Вејновић, Душко, “Теорија транзиције и друштвена криза’’, Социолошки преглед, стр. 149-178, Социолошко друштво Србије, Београд, 1-2/2004.
  2. Клаус, Вацлав, ‘’Промене система. Осетљива мешавина плана и спонтаности’’, Економска политика, Борба, Београд,1996.
  3. Ковачевић, Радомир, “Транзиција земаља централне и источне Европе у тржишну привреду’’, Привредна изградња, стр. 149-178, Институт за спољну трговину, Београд, 3-4/2002.
  4. Маринковић, Дарко, ”Синдикати и политичке странке у транзицији”, Политичка ревија, стр. 39-61, Институт за политичке студије, Београд, 2/2009.
  5. Митровић, Љубиша, Савремено друштво. Стратегије развоја и актери, Ин­ститут за политичке студије, Београд, 1996.
  6. Митровић, Љубиша, Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  7. Митровић, Љубиша, ”Геополитички и социолошки аспекти транзиције једног регионалног простора: од Балкана ка Југоисточној Европи”, Српска политичка мисао, стр. 119-128, Институт за политичке студије, Београд, 1-2/2006.
  8. Нешковић, Слободан, ”Неки битнији аспекти политичких процеса и реформи у Републици Србији” у условима транзиције”, Политичка ревија, стр. 385­408, Институт за политичке студије, Београд, 2/2005.
  9. Стевановић, Симо, Ђоровић, Милутин, Милановић, Милан, ”Анализа неких резултата досадашње транзиције у Србији и источноевропским земљама”, Економске теме, стр. 99-110, Економски факултет, Ниш, 3/2008.
  10. Stiglitz, Joseph, Whither reform? Ten years of transition, World Bank, Annual Bank Conference on Development Economics, April, 1999.
  11. Sobchak, Anatoly, Transition to a Market Economy, Cato Journal, pp. 195-214, Cato Institute, 1991.
  12. Wyplosz, Charles, Ten years of Transformation. Macroeconomic Lessons, The World Bank, Research Advisory Staff, February 2000.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2009 УДК: 321.01:329.14 307-324
ç