Tema broja

STUDIJE I OGLEDI

ZASTUPANJE U SOCIJALNOM RADU

Sažetak

Prikaz knjige: Miroslav Brkić, Zastupanje u socijalnom radu, Čigoja, 2010, Beograd, 131 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 1/2013 УДК 364-787.82(049.3) 187-190
ç