Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ZAŠTITA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE OD NETRŽIŠNIH RIZIKA

Sažetak

Kako je industrija poslednjih decenija sve više sla­bila u uslovima izolacije, bombardovanja i loše ekonomske politike koja se ogledalau netransparetnim i sumnjivim privatitizacija industrijskih giganata, poljoprivreda postaje aktuelna ekonomskopolitička tema i potencijalno najaznačajniji instrument razvoja države pre svega u kontekstu komparativnih prednosti naše zemlje koje se ogledaju u pogodnim prirodnim uslovima za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Prethodno pomenute komparativne prednosti naše zemlje poslednjih godina su pod velikim znakom pitanja uzimajući u obzir katastrofalne vremenske nepogode pre svih poplave i ekstremne suše koje i ovako krhkoj poljoprivredi nanose ogromnu štetu. Sama poljoprivredna proizvodnja u Srbiji je još uvek neadekvatno i neplanski organizovana što je čini neproduktivnom, nekonkurentnom i neprofitabilnom, a samim tim i nemoćnom da se suoči sa štetnim posledicama devastirajućih vremenskih neprilika. U tim situacijama poljoprivreda ostaje oslonjena samo na državu i eventualno inostranu pomoć što predstaavlja možda kratkoročno spasonosno rešenje koje sistemski ne postavlja poljoprivredu na zdrave osnove jer funkcija državnog budžeta za poljoprivredu treba da ima prvenstveno razvojni, a ne socijalni karakter. Razvijene zemlje problem katastrofalnih rizika u poljoprivredi rešavaju sistemom osiguranja uz javno-privatno partnerstvo delatnosti osiguranja u reosiguranja odnosno društava za osiguranje, društava za reosiguranje i države. U ovom radu prikazuje se organizacija i struktura poljoprivredne proizvodnje Srbije, njeno učešće u bruto društvenom proizvodu, spoljnotrgovinskoj razmeni kao i perspek­tive u pogledu doprinosa privrednom razvoju naše zemlje. Dalje, izlaže se organizacija sistema osiguranja poljoprivrede, struktura premije i šteta osiguranja i ukazuje na odnos države i sektora osiguranja u Srbiji u pogledu zaštite poljoprivredne proizvodnje od netržišnih rizika. Na kraju, vrši se analiza rešenja osiguranja u poljoprivredi pojedinih razvijenih zemalja i istražuju mogućnosti i rešenja koja bi bila adekvatna za našu zemlju.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Жарковић Небојша, Маровић Борис, Лексикон осигурања, Нови Сад, 2002.
  2. Пак Јасна, Право осигурања, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.
  3. Закић-Вујатовић Зорка, Увод у економику и организацију пољопривредне производње, Економски факултет, Београд, 1984.
  4. Bielza Maria, Conte Constanca, Ditman Cristoph, Gallego Javier, Stroblmair Josef, Agricultural Insuarance Sheme, European Commission, Directorate General, Joint Research Centre, Institut for the Protection and Security od the Citizen, final report, 2006, modified, 2008.
  5. Burut Harun, Collins J. Keith, Political Economy of Crop Insurance Risk under Imperfect Imformation, Agricultural and Applied Economics Association, Anual Meeting, Washington DC, 4-6 August 2013.
  6. Enjolars Geofrroy, Sentis Patrick, Agricultural Economics, Internaational Associoation of Agricultural Economists, 2011.
  7. Pawlowska-Tzsyko Joanna, Podstawka Marian, Lelong Pierre-Yves, Filipek-Kazmiercyak Sebastian, The Social insuarance system for farmers and impacts on public finances, Institutte od agricultural and foof economics, Warsaw, 2013.
  8. Народна банка Србије, Преглед броја осигурања и премија по врстама и тарифама осигурања за период 2004-2013, http://www.nbs.rs/internet/cirilica/60/60_2/index.html
  9. Народна банка Србије, Број и износ штета по врстама и тари­фама осигурања за период 2004-2013, http://www.nbs.rs/internet/ cirilica/60/60_2/index.html
  10. Привредна комора Србије,    http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=13
  11. Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања, усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, Службени гласник Репу­блике Србије, број 48/13.
PERIODIKA Politička revija 1/2015 УДК 338.43+368.5 135-152
ç