Izaberi jezik:
Tema broja

ZADRUGARSTVO I DEMOKRATIJA

Sažetak

Predmet rada je zadružno upravljanje zasnovano na izvornim zadružnim principima i zadružna demokratija. Osnovni cilj rada je da ukaže na značaj koji bi zadrugarstvo moglo imati za razvoj demokratije i društva u Srbiji. U skladu sa ciljem rada korišćena je komparativna i dijalektička metoda. U analizi se ukazuje na demokratičnost izvornih zadružnih principa i na određene ekonomske i društvene prednosti koje zadruge imaju u odnosu na kapitalističko preduzeće. Osnovna prednost zadruge je što ima i ekonomsku i socijalnu funkciju, dok je kapitalističko preduzeće čisto ekonomska organizacija. Obezbeđivanjem ekonomske sigurnosti, zadrugari združenim snagama istovremeno obezbeđuju i svoju socijalnu sigurnost. Zadruge su demokratske organizacije kojim upravljaju i čiji rad kontrolišu njihovi članovi, tako što aktivno učestvuju u utvrđivanju poslovne politike, odlučivanju i sprovođenju zajedničkih odluka. Zadrugarstvo, zbog svojih prednosti, može biti značajan faktor u obezbeđivanju održivog ekonomskog i društvenog razvoja u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

УДК 334.73.01:321.7 79-93
ç