Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

ZADACI CIVILNE POLICIJE MIROVNIH SNAGA UN I DRUGIH MEĐUNARODNIH POLICIJSKIH ORGANIZACIJA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE TERORIZMA, TRGOVINE LJUDIMA I EKSTREMNE MIGRACIJE STANOVNIŠTVA

Sažetak

U radu autor ukazuje na probleme sa kojima se u savremenoj međunarodnoj zajednici suočavaju mirovne snage UN-a i međunarodne policijske organizacije. Na osno­vu analize relevantnih dokumenata i izveštaja međunarodnih organizacija zaduženih za borbu protiv terorizma, trgovine ljudima i zbrinjavanje izbeglica dolazi se do konkretnih zadataka i izazova sa kojima će se ove organizacije suočiti u budućnosti i preporuke za njihovo lakše i efikasnije izvršavanje.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Аналитический доклад Генерального секретаря ООН по вынужденным переселенцам, Е/ CN / 4 / 1992/ 23
  2. Колосов, Ю. М, Котляров, И. И. Международное гумани­тарное право в документах, Москва, 1996.
  3. An exploration of the Belgian Federal Police, Brussels, 2004.
  4. Biometry: a new tool for policeman. Journal of the European Police Association, Brussels, 2004.
  5. Globalization, international integration and cooperation on crime prevention and suppression, Viet Nam Police, Hanoi, 2011.
  6. http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml
  7. http://www.un.org/peacekeeping/contributors/2012/ july12_3.pdf
  8. http://www.un.org/ru/humanitarian/assistance/refugees.shtml
PERIODIKA Politička revija 3/2014 УДК 355.357:316.32 213-221
ç