Izaberi jezik:
Tema broja

OBNOVA SRBISTIKE - NAUČNE POLEMIKE, OSVRTI I PRIKAZI

ZA USTANOVLJENJE I OZVANIČENJE SRBISTIKE

Sažetak

U sistemu slavistike kao naučne filološke discipline pre tri decenije nije postojao podsistem sa imenom srbistika. Postojao je podsistem serbokroatistika (za oblast proučavanja jezika) i jugoslavistika (za oblast proučavanja književnosti). To je potvrđeno u knjizi Predraga Pipera Uvod u slavistiku objavljenoj u Beogradu 1991. godine (Piper 1991, 8). Iste godine kada i Piperova, izašla je knjiga Radmila Marojevića Ćirilica na raskršću vekova i u njoj je, samo na jednom mestu, pomenuto ime srbistika (Marojević 1991, 131). Pet godina kasnije, na Filološkom fakultetu u Beogradu održan je simposion Sopostavitelьnыe, tipologičeskie i sravnitelьno-istortičskie issledovaniя russkogo i drugih яzыkov (25-29. septembra 1996). U okviru ovog naučnog skupa organizovan je u Novom Sadu okrugli sto Russkiй яzыk. Russistika. Serbskiй яzыk. Serbistika. Na traženje čuvenog ruskog lingviste akademika Oljega Trubačova, učesnika simposiona, okrugli sto je održan u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ radi sećanja na slavnog Pavela Jozefa Šafarika, koji je bio profesor i direktor Srpske pravoslavne velike gimnazije u Novom Sadu (1819-1833) a čiju tradiciju nastavlja sadašnja, popularno zvana, Jovina ili Zmajeva gimnazija. Pavel Jozef Šafarik je bio jedan od nosećih stubova u razvoju slavistike i srbistike u prvoj polovini 19. veka. Ovom prilikom, profesor Metodologije proučavanja književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Petar Milosavljević podneo je referat Srbistika – stanje i perspektive koji je potom objavljen kao Pogovor u njegovoj knjizi Srbi i njihov jezik (Priština 1997). Iste 1996. godine, predstavnik nove istoriografske škole u Srba Jovan I. Deretić osnovao je u Čikagu Institut za srbistiku koji nije bio dugog veka jer se njegov osnivač ubrzo vratio u Srbiju.

Ključne reči:

Reference

  • Брборић, Бранислав. 2001. С језика на језик. Београд
  • Брборић, Бранислав, Јован Вуксановић и Радојко Гачевић (прир.). 2006. Српски језик у нормативном огледалу, Београд
  • Грковић-Мејџор Јасмина и Виктор Савић (ур.). 2016. Српски молитвеник. 1512 – 1942 – 2012. Споменица Милану Решетару, Београд: САНУ и Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма.
  • Историја једне утопије, 2018. Београд: Catena mundi
  • Ковачевић, Милош. 2000. ,,Шта је то и куда иде српски језик“, часопис Рашка, 34-35.
  • Маројевић, Радмило. 1991. Ћирилица на прелому векова, Београд
  • Пипер, Предраг. 1991. Увод у славистику, Београд
  • Милосављевић, Петар. 1995. Српски национални програм и српска књижевност. Народна и универзитетска књижница
  • Милосављевић, Петар. 1996. Систем српске књижевности. Trebnik.
  • Милосављевић, Петар. 1997. Срби и њихов језик, Trebnik.
  • Милосављевић, Петар. 2006. Српско питање и србистика, зборници радова.
  • Милосављевић, Петар. 2007. Идеје југословенства и српска мисао. Knjigotvornica Logos.
  • Михајловић, Синиша. 2020. Путевима нестајања, Нови Сад: Беседа.
  • Службени гласник Републике Србије, број 45/1991.
  • Стијовић, Раде. 2021. ,,Нови том Речника српског језика“, Политика, 6. фебруар 2021.
  • Pavletić, Vlatko. 1963. Hrvatski pjesnici između dva svjetska rata. Beograd: Biblioteka antologija jugoslovenske književnosti
PERIODIKA Politička revija 3/2021 3/2021 УДК 811.163.41'27 293-308
ç