Izaberi jezik:
Tema broja

Posebno izdanje 2022

VOJNA NEUTRALNOST I SRPSKA STRATEŠKA KULTURA

Sažetak

Neutralnost je najčešće tretirana kao diskutabilan projekat. Reč je o konceptu koji je praćen brojnim kontradikcijama i dilemama i otvorenim osporavanjima, počev od toga šta koncept danas znači, da li je kredibilan, realan, moguć i moralno utemeljen koncept, posebno da li ga kontekst globalnih procesa diskvalifikuje kao koncept u budućnosti.
Teorijsko polazište teksta jeste da neutralnost, iako radikalno modifikovana, nije iščezla već i dalje predstavlja koncept koji je važan segment međunarodne politike. Ponovno oživljavanje realpolitike u međunarodnim odnosima poslednjih godina, kao i izazovi multipolarnog koncepta međunarodnih odnosa predstavljaju važne podsticaje legitimnosti izbora neutralnosti i afirmacije strateške kulture koja favorizuje vrednosne postulate neutralnosti. Praksa evropskih neutralnih država, bez obzira što su neke od njih značajno redefinisale noseće postulate neutralnosti, posebno činjenica da su to države koje ulaze u red najuspešnijih savremenih društava, ide u prilog održivosti takvog koncepta.
U tom smislu u tekstu je prezentovana argumentacija da nastojanje Republike Srbije da praktikuje vojnu neutralnost kao dugoročno bezbednosno opredeljenje predstavlja izbor strateškog karaktera. Geopolitički, istorijski i brojni drugi razlozi snažno potvrđuju karakter takve odluke. Posebno važan aspekt takvog izbora predstavljaju i noseći vrednosni sadržaji strateške kulture srpskog naroda koji snažno korespondiraju sa idejom vojne neutralnosti. Strateška kultura srpskog naroda koja svoje polazište ima u Kosovskom zavetu i koja je stvarana u uslovima izrazito nenaklonjene istorije, predstavlja autentičan okvir utemeljenja jednog naročitog odnosa prema strateškim nacionalnim pitanjima u budućnosti. Visoko vrednovan odnos prema slobodi, nezavisnosti, spremnost na žrtvu za više ciljeve, kao i poseban društveni status vojske, predstavljaju suštinske postulate srpske strateške kulture i kao takvi mogu da predstavljaju važan program daljeg unapređenja koncepta vojne neutralnosti.

Ključne reči:

Reference

  • Bazić, Jovan. 2012. „Uticaj Kosovskog mita u oblikovanju srpskog nacionalnog identiteta.“ Srpska politička misao, god. 19, vol 38 (4): 253-271.
  • Bošković, Sanja, 2014. Kosovski kulturološki mit. Beograd: Službeni glasnik.
  • Đerić, Gordana. 2005. Pr(a)vo lice množine: Kolektivno samopoimanje i predstavljanje : mitovi, karakteri, mentalne mape i stereotipi. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; „Filip Višnjić“.
  • Đurašinović Radojević, Dragana. 2016. „Švajcarska oružana neutralnost.“ u Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
  • Ejdus, Filip. 2008. „Bezbednost, kultura, identitet.“ Bezbednost Zapadnog Balkana, No. 7-8.
  • Grozdić, Borislav, 2001. Pravoslavlje i rat. Beograd: NIC VOJSKA.
  • Jončić, Miloš. 2016. „Geneza neutralnosti u izvorima međunarodnog prava.“ u Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
  • Karsh, Efraim. 1988. Neutrality and Small States. London: Routledge.
  • Krstić, Zoran i Borislav Grozdić. 2012. „Kosovski zavet i srpska strateška kultura u 19. i 20. veku.“ Zenit, br. 2.
  • Krivokapić, Boris. 2010. Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Beograd: Službeni glasnikKrstić, Zoran i Borislav Grozdić. 2012. „Kosovski zavet i srpska strateška kultura u 19. i 20. veku.“ Zenit: 2.
  • Mitrović, Milovan M. 2016. “Fenomenologija i dijalektika nacionalnog identiteta i srpskog identiteta Srbije.“ u Zbornik radova Identitetski preobražaj Srbije, Beograd: Pravni fakultet.
  • Muller, Leos. 2019. Neutrality in World History. New York and London: Routledge.
  • Povelja UN. 1945. Poslednji pristup 15.04.2021., http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__ci/2016-05/povelja_un_cir.pdf
  • Rašković, Jovan. 1990. Luda zemlja. Beograd: Akvarijus.
  • Smith, Stephen B. 2012. „The Geographic Origins of Strategic Cullture.“, Baku: Khazar Journal of Humanities and Social Sciences.
  • Starčević, Srđan i Srđan Blagojević. 2019. „Odnos srpskog društvenog karaktera i vojne neutralnosti.“ Vojno delo, 8: 256-272.
  • Stepić, Milomir. 2019. „Geopolitički temelji srpske strateške kulture.“ Vojno delo, 8.
  • Stojanović, Stanislav i Jovanka Šaranović. 2021. „Azijski Pacifik i američko-kinesko nadmetanje.“ Srpska politička misao, 1: 111-143.
  • Stojanović, Stanislav i Žikica Bardžić. 2017. „Teorija i praksa bezbednosti između Hobsovih i Kantovih filozofskih postulata.“ Vojno delo, 1.
  • Stojanović, Stanislav. 2019. „Posebnost odnosa strateške kulture i strategije.“ Vojno delo, 8.
  • Stojanović, Stanislav. 2020. „Savremena strateška kultura i vojna neutralnost.“ Vojno delo, 4: 210-233.
  • Ministarstvo odbrane Republike Srbije. 2019. Strategija odbrane Republike Srbije. Beograd.
  • Tanasković, Darko. 2021. „Ostati svoj.“ Beograd: ODBRANA 344.
  • Volc, Kenet. 2008. Teorija međunarodne politike. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose.
  • Vuković, Nebojša. 2016. „Geostrategijski aspekti bezbednosno-odbrambenih opcija Srbije.“ u Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan T. Korać, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
PERIODIKA Srpska politička misao - posebno izdanje 2022 Posebno izdanje 2022 УДК 355.02(497.11) 11-40
ç