Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

VLADAVINA PRAVA I EKONOMSKI RAZVOJ U STRATEGIJI NACIONALNE BEZBEDNOSTI SRBIJE

Sažetak

Predmet istraživanja ovog naučnog rada ograničava se na analizu vladavine prava i ekonomskog razvoja, kao institucionalizovanih političkih formi, u Strategiji nacionalne bezbednosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija). Autor polazi od Opšte pretpostavke da Strategija vladavinu prava i ekonomski razvoj sagledava kao značajna pomoćna sredstva u definisanju i izgradnji društvene stabilnosti i bezbednosti Republike Srbije. Stoga se pred autora postavlja cilj koji opravdava vezu između instrumenata vladavine prava i bezbednosti, i potvrđuje međuzavisnost ekonomskog razvoja kao stimulatora društvene stabilnosti i bezbednosti države. U tu svrhu autor je odabrao metod analize sadržaja kako bi proanalizirao i istumačio polazni dokument, da bi potom upotrebom i drugih metoda poput: analitičkog pristupa i sintetičkog logičkog metoda generalizacije, metoda posmatranja, uporednog pristupa, statističke obrade podataka… doveo u vezu polazne osnove Strategije sa temeljnim principima vladavine prava i ekonomskog razvoja. Dobijeni rezultati treba da: osvetle gledišta Strategije o političkim fenomenima vladavine prava i ekonomskog razvoja, da naprave kritički osvrt na proklamovani tekst u ovoj materiji, i da ponude mere za eventualnu dopunu teksta i njegovo poboljšanje. Bez vladavine prava i ekonomskog razvoja nema ni stabilnog i prosperitetnog društva, pa je društvena opravdanost ovakvog istraživačkog poduhvata neupitna.

Ključne reči:

Reference

  • Гаћиновић, Радослав. 2019. „Личност у изградњи безбедности друштва“. Српска политичка мисао, 1/2019: 171-188.
  • Instagram: https://www.instagram.com/p/B7_5SOQFrW6/?utm_source=ig_embed, од 03. 02. 2020.
  • Кнежевић, Милош. 2016. „Национална безбедност на темељу националних интереса: просторне димензије националне безбедности Србије“. Политика националне безбедности, 2/2016: 115-138.
  • Jakšić Miomir, Dimitrijević Bojan, Fabris Nikola i Praščević Aleksandra. 2001. Savremena makroekonomska misao. Beograd: Čigoja štampa.
  • Komazec, Slobodan. 2017. Finansijsko iscrpljivanje privrede na stranom kapitalu. Beograd.
  • Kulić, Slavko. 2000. “Koncepcija neoliberalizma, edukacija i egzistencija“. Ekonomski pregled, 51(9-10):867-894.
  • Мијалковић, Саша. 2018. Национална безбедност. Београд: Криминалистичко-полицијаска академија.
  • Милосављевић, Бранислав. 2016. „Економска димензија националне безбедности Републике Србије“. У Безбедност за будућност, ур. Ж. Иваниш, Б. Бабић и Н. Комазец, 118-124. Обреновац: Regional association for security and crisis management.
  • Мишчевић, Тања. 2017. „Преговори о чланству у ЕУ – нови приступ, стари проблеми“. Интегрална безбедност Републике Србије. Београд: Универзитет Унион.
  • Stojanović-Gajić Sonja i Maravić Dražen. 2015. „Vodič kroz EU-politike“. Sloboda, bezbednost, pravda. Beograd: Evropski pokret u Srbiji.
  • Станковић, Владан. 2018. „Друштвена кохезија и њене институције“. Српска политичка мисао, 4/2018: 59-76.
  • Стојановић Милан и Павловић Дејан. 2014. Економска безбедност пословања. Београд: Школа плус.
  • Стојковић, Биљана. 2014. Безбедност као предуслов развоја. Београд: Задужбина Андрејевић.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019. Службени гласник РС, број 94 од 27. децембра 2019.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2021 1/2021 УДК: 342.22+330.34]:355.02(497.11) 9-20
ç