Изабери језик:
Тема броја

РАЗВОЈ НАУКЕ И НАУЧНЕ САРАДЊЕ НА БАЛКАНУ

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА У РЕПУБЛИЦИ АЛБАНИЈИ: САРАДЊА СА ФРАНЦУСКОМ РЕПУБЛИКОМ, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

Рад обухвата широко поље настанка, развоја, али и актуелног стања у високом образовању и науци у Републици Албанији. Високо образовање је у свим посткомунистичким државама огледало читавог друштва и политичко-економског стања државе, те се и у Албанији може приметити дуг еволуциони процес превирања између конзервативних и либералнијих високообразовних политика који је за последицу имао пад квалитета образовања и научног истраживања. На том путу усклађивања са светским и европским стандардима у области високог образовања и науке, рад истражује улогу Француске Републике из чега проистиче истраживачко питање: На ком нивоу су билатерални односи између Републике Албаније и Француске Републике у области високог образовања и науке, имајући у виду да је Република Албанија стални члан франкофоне организације, као и чињеницу да је удео албанског франкофоног становништва знатан? Рад ће нарочито узети у обзир мобилност албанских студената, програме и пројекте који се спроводе на албанским универзитетима уз помоћ Владе Француске, универзитета, градова и региона, и приватних компаније, али ће обухватити и проблеме превеликог одлива образованог и радно способног становништва. Закључак ауторке је да је присуство Француске незанемарљиво, али и даље недовољно с обзиром на традиционално добре односе ових двеју држава. Од нарочитог значаја ће бити коришћење методе анализе докумената, генеалогије, као и аналитичко-дескриптивних метода.

кључне речи:

Референце

  Stojanović, Đorđe i Petar Matić. 2010. „Koncept strateške kulture: slučaj EU.” Politička revija 25 (3): 311–344. DOI: 10.22182/pr.2532010.17.

  Rogač Mijatović, Ljiljana. 2021. „Nova era Evropskog istraživačkog prostora? Ka nauci zasnovanoj na javnim vrednostima.” Politička revija 70 (4): 85–103. DOI: 10.22182/pr.7042021.5.

  Albanian Daily News. 2019. “Albania, lowest level of people with high education.” Albanian Daily News. January 25. https://albaniandailynews.com/news/27571.

  Аmbassade de Фrance en Аlbanie. 2023. “Visite du Président de la République.” Аmbassade de Фrance en Аlbanie. Le 7 Novembre. https://al.ambafrance.org/Visite-du-President-de-la-Republique.

  Campus France. 2023. “Annuaire des programmes de bourses.” Campus France. https://campusbourses.campusfrance.org/#/catalog?lang=fr&cid=174.

  Campus France. 2021. “Chiffrés clés de la mobilité étudiante dans le monde.” Campus France. https://ressources.campusfrance.org/publications/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_2021_fr.pdf.

  Council of Ministers of Republic of Albania [CoMRA]. 2009. “National Strategy of Science, Technology and Innovation 2009–2015.” Council of Ministers of Republic of Albania. https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000187164&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_9ee9c7b8-c219-4fbb-91d9-86610e9b8994%3F_%3D187164eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000187164/PDF/187164eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A91%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C842%2Cnull%5D.

  Crush, J., and Hughes, C. 2009. “Brain-drain.” International encyclopedia of human geography, eds. In R. Kitchin and N. Thrift, 342–347. Amsterdam: Elsevier.

  European Commission [EC]. 2023. “Eurydice – Ongoing Reforms and Policy Developments – Albania.” European Commission. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/albania/national-reforms-higher-education.

  Gëdeshi, Ilir, and Russell King. 2019. “The Albanian scientific diaspora: can the brain drain be reversed?” Migration and Development 10 (1): 19–41. doi: 10.1080/21632324.2019.1677072

  Gedeshi Ilir., H. Mara, R. Dhimitri and K. Krisafi. 1999. Emigrimi i Elite¨s Intelektuale nga Shqipe¨ria gjate¨ Periudhe¨s se¨. Tirana: Tranzicionit, Luarasi.

  Görason, B., R. Maharajh, and U. Schmoch. 2009. “New activities of universities in transfer and extension: Multiple requirements and manifold solutions.” Science and Public Policy 36: 157–164.

  Halili, Eduard. 2020. “New Educational Council Established in Albania.” Albanian Daily News. November 27. https://albaniandailynews.com/news/new-educational-council-established-in-albania.

  Héritier, A. 2005. “Europeanization Research East and West: A Comparative Assessment.” In F. Schimmelfennig and U. Sedelmeier (eds.), The Europeanization of Central and Eastern Europe. Ithaca: Cornell University Press.

  Institut national des langues et civilization orientale [INALCO]. 2021/2022. “Albanais. Licence LLCER.” Institut national des langues et civilization orientale. http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/formation_albanais_licence_llcer_2021-2022_0.pdf.

  Kajsiu, Blendi. 2015. “Higher Education in Albania: The Never-Ending Challenge.” International Higher Education 82: 15–16.

  King, Russell. 2005. “Albania as a laboratory for the study of migration and development.” Journal of Southern Europe and the Balkans 7 (2): 133–155.

  L’Agence Universitaire de la Francophonie [AUF]. 2023. “Appel à projets 2023 – Soutien aux équipes de recherche en Europe Centrale et Orientale – SER – ECO: Résultats disponibles.” L’Agence Universitaire de la Francophonie. https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-projets-2023-soutien-aux-equipes-de-recherche-en-europe-centrale-et-orientale-ser-eco-resultats-disponibles/.

  L’Agence Universitaire de la Francophonie [AUF]. 2021. “Statuts de l’Agence Universitaire de la Francophonije.” L’Agence Universitaire de la Francophonie. https://www.calameo.com/auf/read/0061183918d5e0ebc9edf?page=1.

  Le 4 couleurs. n.d. “ L’histoire de l’amitié Franco-Albanaise.” Le 4 couleurs. http://www.les4couleurs.com/association-les-4-couleurs-qui-sommes-nous/histoire-de-lamitie-franco-albanaise/.

  L’étudiant. 2021. “Qu’est-ce que le système LMD (licence-master-doctorat)?” L’étudiant, 22 décembre. https://www.letudiant.fr/etudes/fac/qu-est-ce-que-le-systeme-lmd-licence-master-doctorat.html.

  Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 2019. “France and Albania.” Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/albania/france-and-albania-65014/.

  Ministria e Arsimit dhe Sportit. 2023. “Pakti Për Universitetin.” Ministria e Arsimit dhe Sportit. https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/01/DRAFT-PAKTI-PER-UNIVERSITETIN.pdf.

  Ministry of Education and Sport [MoES]. 2014. “Report of the higher education reform in Albania.” Ministry of Education and Sport. http://www.arsimi.gov.al.

  Mora José-Ginés, Camino Ferreira, Javier Vidal, and María-José Vieira. 2015. “Higher education in Albania: developing third mission activities.” Tertiary Education and Management 21 (1): 29–40. DOI: 10.1080/13583883.2014.994556.

  Organisation Internationale de la Francophonie [OIF]. 2022. “La langue française dans le monde 2019–2022.” Organisation Internationale de la Francophonie. https://www.francophonie.org/sites/default/files/2023-03/Rapport-La-langue-francaise-dans-le-monde_VF-2022.pdf.

  Osmani, Fadil, and Gezim Jusufi. 2022. “The Contribution of Higher Education to Economic Growth of Western Balkans: Evidence from Kosovo, Albania, North Macedonia, and Montenegro.” Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations 9 (1): 85–106. DOI: 10.22598/iele.2022.9.1.4.

  Papadhopulli, S. and Mico, H. 2016. “Higher education and research in Albania in the way of achieving the objectives of Bologna declaration.” Journal of Research and Innovation in Higher Education 2 (1): 21–57.

  Regional Cooperation Council [RCC]. 2022. “Research Infrastructure Roadmap for Albania.” Regional Cooperation Council. file:///C:/Users/PC/Desktop/Projekti/Projekat%20Francuska/SPM/RI%20Roadmap%20Albania%20digital.pdf.

  Sénat. 2007. “La vocation européenne de l’Albanie.” Sénat, 24 octobre. https://www.senat.fr/ga/ga78/ga782.html.

  Teqja Zydi, and Samuel F. Deniis. 2016. “Creative thinking, critical thinking and systemic thinking – Key instruments to deeply transform the higher education system in Albania: The case of landscape architecture.” Educational Alternatives 14: 543–555.

  Todorović Lazić, Jelena, et Kolaković, Aleksandra. 2022. “Les Balkans Occidentaux aux yeux du quotidien le monde: 2013 – 2020.” A Srpska politička misao, eds. Jelena Todorović Lazić et Aleksandra Kolaković, posebno izdanje: 191–237. DOI: 10.22182/spm.specijal22022.8.

  Tuunainen, J. 2005. “Hybrid practices? Contributions to the debate on the mutation of science and university.” Higher Education 50: 275–298.

  University of Tirana n.d. “Exchange programme.” University of Tirana. https://unitir.edu.al/eng/marreveshjet-erasmus-ka1-te-nenshkruara-nga-universiteti-i-tiranes/.

  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. 2023. “Global Flow of Tertiary-Level Students.” UNESCO. https://uis.unesco.org/en/uis-student-flow.

  Vorley, T., and J. Nelles. 2008. “(Re)conceptualising the academy: Institutional development of and beyond the third mission.” Higher Education Management and Policy 20: 119–135.

  Vukasovic, Martina. 2012. “European Integration in Higher Education in the Western Balkan Countries (WBC) a review of literature.” EIHER-WBC Working Paper Series. http://hdl.handle.net/1854/LU-4352117.

  Zotaj, Albana. 2005. “Mapping Exercise.” Geographic studies center. https://slideplayer.com/slide/4374486/.

  World Bank [WB]. 2012. “Albania – Tertiary education: University governance under the Higher Education law 2007 – Guidelines for strategic planning (Policy brief No. 3).” World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/16274112/albania-tertiary-education-university-governance-under-higher-education-law-2007-guidelines-strategic-planning.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 4/2023 4/2023 УДК 811(496.5:44) 91-110