Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ И МОДЕЛИ

ВЕТО ИГРАЧИ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Сажетак

Настојање аутора је да утврди који вето играчи се могу јавити током процеса доношења одлука, пре свега законодавног процеса, у Републици Србији. У складу с тим, аутор истражује констелацију вето играча у актуелној институционалној и партијској поставци, која је значајно измењена након избора у марту 2014. године. Број вето играча, њихове унутрашње карактеристике и међусобни односи утврђују се на основу приступа Џорџа Цебелиса, америчког политиколога, који је теорију вето играча увео у главни ток политичких наука. Цебелис истражује утицај вето играча на легислативни статус кво, односно на стабилност политика, што је независна варијабла која може бити веома занимљива у контексту транзиционих држава, у којима су промене закона често неопходне – како због унутрашњих захтева друштва, тако и због међународно прихваћених обавеза.

кључне речи:

Референце

  1. Bandyopadhyay, Siddhartha, Chatterjee, Kalyan&Sjostrom, Tomas, „Pre-electoral Coalitions and Post-electoral Bargaining“, Quarterly Journal of Political Science, 6/2011.
  2. Golder, Sona Nadenichek, The Logic of Pre-Electoral Coalition Formation, The Ohio State University Press, 2006.
  3. Elgie, Robert, „Semi-Presidentialis: Concepts, Consequences and Contesting Explanations“, Political Studies Review, vol. 2, 2004.
  4. Elgie, Robert, „From Linz to Tsebelis: three ways of presidential/parliamentary studies?“,Democratisation, 12:1, Routledge, 2005.
  5. Комшић, Јован, Пантић, Драгомир, Славујевић, Зоран, Основне линије партијских подела и могући правци политичког прегруписавања у Србији, Институт друштвених наука, Београд, 2003.
  6. Lipset, Seymour M., Rokkan, Stein, Party Systems and Voter Alignments, Free Press, 1967.
  7. Markus, Gyorgy, „Party System and Cleavage Translation in Hungary“, in: Working Papers of Political Science, No. 3, Institute for Political Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1996.
  8. Oberst,Christoph, Bringing Cohesion In, paper presented at the 5th ECPR Graduate Student Conference, University of Innsbruck,3-5 July 2014, доступно на: http://www.ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=17299&EventID=13, последњи пут приступљено 20. 08. 2014.
  9. Пејковић, Марко, „Положај шефа државе у политичком систему Србије“, Српска политичка мисао, 2/2010, Институт за политичке студије, Београд.
  10. Сартори, Ђовани, Упоредни уставни инжењеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  11. Scartascini, Carlos, Stein, Ernesto, Tommasi, Mariano, How Do Political Institutions Work? Veto Players, Intertemporal Interactions and Policy Adaptability, Inter-American Development Bank, 2008.
  12. Tsebelis, George, „Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartysm“, British Journal of Political Science,Vol. 25, No. 3, Cambridge University Press,1995.
  13. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, Београд, бр. 98/06.
  14. Hallerberg, Mark, „Empirical Applications of Veto Player Analysis and Institutional Effectiveness“, Reform Processes and Policy Change: Veto Players and Decision-Making in Modern Democracies (eds. Th. Koenig, G. Tsebelis, M. Debus), Springer, 2011.
периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 321.2(497.11)“20“ 93-108