Изабери језик:
Тема броја

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ПСИХОЛОШКО – ПРОПАГАНДНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ УГРОЖАВАЊА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Кључна карактеристика међународних односа је њихова анархичност, а у савременим условима то се манифестује непрестаним извођењем психолошко-пропагандних операција једних актера против других. Психолошко-пропагандне операције представљају прву фазу у припреми и спровођењу хибридног рата, али оне могу бити и циљ сам по себи. Током времена, постале су незаобилазно средство осигуравања националне безбедности, која се остварује елиминацијом или релативизацијом конфликтних интереса сарадника (непријатеља) против којих су психолошко-пропагандне операције усмерене. Нови моменат у примени овог концепта представља развој и (зло)употреба вештачке интелигенције. Капацитети вештачке интелигенције за осмишљавање и реализацију психолошко-пропагандних операција далеко превазилазе људске потенцијале. То може увести међународне односе у етапу сталних и трајних сукобљавања извођењем континуалних психолошко-пропагандних операција и започињањем хибридних ратова који се никада неће завршити. Још једна опасност налази се и у тврдњи креатора вештачке интелигенције да она има своју логику, те да ће због тога у будућности све мање зависити од задатих инпута. У анархичном окружењу вештачка интелигенција може самостално индуковати и генерисати ратове водећи непредвиђене психолошко-пропагадне операције. Закључак аутора је да спој традиционалне анархије и нове технологије угоржава националну безбедност држава, али индиректно и глобалну безбедност, те да је због тога нужно размишљати о различитим начинима ограничавања употребе вештачке интелигенције у међународним односима.

кључне речи:

Референце

  Bajčić, Tamara. 2023. “Uticaj zakona o lažnim vestima na slobodu štampe u svetu”. Demostat, 28.08.2023. https://demostat.rs/sr/vesti/edukacija/uticaj-zakona-o-laznim-vestima-na-slobodu-stampe-u-svetu/1824

  Byford, Sam. 2017. “AlphaGo retires from competitive Go after defeatingworld number one 3-0”. The Verge, 27.05.2017. https://www.theverge.com/2017/5/27/15704088/alphago-ke-jie-game-3-result-retires-future

  Ellul, Jacques. 2006. “The Charasteristics of Propaganda”. In: Jowett, G.& O’Donnell, V. (Eds.). Readings in propaganda and persuasion: new and classic essays. London: Sage Publications: 1 – 50.

  Gaćinović, Radoslav. 2007. “Klasifikacija bezbednosti”. Nauka, bezbednost, policija, 12(2): 3-26.

  Glattfelder, Јаmes and Stefano Battiston. 2011. “The Network of

  Global Corporate Control”. PLoS ONE, 6(10): e25995. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0025995

  Hannonen, Olga, 2020. “In search of a digital nomad: defining the phenomenon”. Information Technology & Tourism (Springer Nature), 22 (3): 335–353.

  Harari, Yuval Noah. 2023. “AI can write a new Bible”. CNE, 16.06.2023. https://cne.news/article/3207-ai-can-write-a-new-bible

  Hassabis, Demis. 2022. “Using AI to Accelerate Scientific Discovery”.

  University of Oxford, 17.05.2022. Podcast on: https://www.youtube.com/watch?v=AU6HuhrC65k

  Hogarth, Ian. 2023. “We must slow down the race to God-like Ai”. Financial Times, 13.04.2023. https://www.ft.com/ content/03895dc4-a3b7-481e-95cc-336a524f2ac2

  Johnson, James. 2019. “The end of military-techno Pax Americana?

  Washington’s strategic responses to Chinese AI-enabled military technology”. Pacific Review, 34(3): 361-378.

  Jumper, John et al. 2021. “Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold”. Nature, 596: 583-589.

  Kelly, Jack. 1995. “’Amicable Divorceʼ Could Turn Nasty, Experts Say”.USA Today, 22.11.1995: А12.

  Kuper, Robert. 2007. Raspad nacija: poredak i haos u XXI veku. Beograd: Filip Višnjić & Klub Plus, Beograd.

  Oladipo, Stephen B. 2013. “Conflict, Global Peace&Security: The Role of Civil Defence”. Asian Journal of Management Sciences and Education, 2(1): 80–88.

  Paleri, Prabhakaran. 2008. National Security. Imperatives and Challenges.New Delhi: Tata McGraw-Hill.

  Proroković, Dušan. 2018. Era multipolarnosti. Beograd: Službeni glasnik.

  Shatalova, Yaroslavna Oleksandrivna. 2017. “Corporatocracy Concept In The Scope Of A Socio-Philosophical Analysis”. European Journal of Humanities and Social Sciences, 6 (2017): 133–137.

  Shaw, Hillary J. 2008. “The Rice of Corporatocracy in a Disenchanted Age”. Human Geography, 1(1): 1-11.

  Šimák, Ladislav & Jiří Horáček, Ladislav Novák, Ľudovít Németh and Vladimír Míka. 2006. Terminologický slovník krízového manažmentu. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

  Timmers, Paul. 2019. “Ethics of AI and Cybersecurity When Sovereignty is at Stake”. Minds and Machines, 29: 635–645.

  Vernadski, Vladimir. 2012. Biosfera i noosfera. Beograd: Službeni glasnik.

  Vučinić, Dejan. 2017. “Psihološko ratovanje u prostoru društvenih informacionih medija – aspekt hibridnog ratovanja”. Vojno delo, 69(7): 326-337.

  Vuletić, Dejan. 2018. “Psihološka dimenzija hibridnog ratovanja”. Vojno delo, 70(6): 274-281.

  Waltz, Keneth. 1979. Theory of International Relations. Reading:Addison-Wesley.

периодика Политика националне безбедности 2/2023 2/2023 UDC: 004.8:316.77 13-32