Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ВЕЛИКЕ И МАЛЕ НАЦИЈЕ И ДРЖАВЕ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА: ОСВРТ НА ОДНОСЕ И СВОЈСТВА ВЕЛИЧИНЕ У ГЕОПОЛИТИЦИ

Сажетак

Аутор се у раду осврће на неколико својства односа великих и малих нација и држава на међународном плану. Будући да се тај план, између осталог, може схватити и као политички, односно геополитички, аутор указује на континуирано деловање разлика међу актерима међународног живота. Посматрано кроз призму теоријског реализма, теорије глобализације, светског поретка и критичке геополитике, суштина тих односа се препознаје у супротностима и противречностима. На тој основи су размотрена својства, несразмерности, неуједначености, неједнакости и неравноправности која обележавају негативне аспекте међународног одношења. Слика света која се формира у глобализацијским токовима указује на континуитет стања експлоатације, доминације, колонијализма, империјализма и хегемонизма у постмдоерним „нео“ и „пост“ формама. У том смислу, аутор закључује да је за оптималну међународну националну позицију потребно разборито тумачење реалног геополитичког положаја, умешна спољна политика и дипломатија, као и јачање одбрамбених и безбедносних потенцијала у регионалним оквирима. У закључку аутор истиче да је политичку праксу потребно ускладити са дефинисаним стратешким, циљевима суверенизма и војне неутралности, што претпоставља смер кретања ка ЕУ, али не и чланство у НАТО. Напослетку, у ствари, најпре, Србија мора бити стрпљива и упорна у напорима реинтеграције АП Косово и Метохија у свој државни састав.

кључне речи:

Референце

  • Aćimović, Ljubivoje. 1987. Nauka o međunarodnim odnosima. Beograd: Naučna knjiga – Institut za međunarodnu politiku i privredu.
  • Babić, Jovan. 2005. Moral i naše vreme. Beograd: Službeni glasnik.
  • Beyme, Klaus Von. 1977. Suvremene političke teorije. Zagreb: Stvarnost.
  • Бодин, Миленко. 2017. Национална безбедност. Београд: Центар за друштвена истраживања.
  • Видојевић, Зоран. 2001. „Глобализација као неминовност, потчињавање и шанса“, у Глобализација и транзиција. Београд: Институт друштвених наука: Центар за економска истраживања.
  • Гаћиновић, Радослав. 2006. Антитероризам. Београд: Драслар партнер.
  • Деспотовић, Љубиша. 2012. Српска геополитичка парадигма. Прилози за заснивање примењене геополитике. Сремски Карловци: Каирос.
  • Дугин, Александар. 2009. Геополитика постмодерне. Доба нових империја. Осврти на геополитику 21. века. Београд: Преводилачка радионица Росић.
  • Кајтез, Илија. 2009. Револуционарно насиље. Београд: Службени гласник: Факултет безбедности.
  • Кнежевић, Милош. 1994. „Темељи крипто-политике. Теорија завере или крипто-политика”. У: Све сфере завере (ур. Бранислав Матић). Београд: Студентски културни центар.
  • Кнежевић, Милош. 1999. „Адреса необуздане моћи. НАТО у Југославији, Југославија у НАТО или нешто треће?”. Нова српска политичка мисао, бр. 1.
  • Кнежевић, Милош. 2003. „Време и простор глобализације, Силицијумско архе човечанства“. У: Време глобализације (ур. Милош Кнежевић). Београд: Дом културе Студентски град.
  • Кнежевић, Милош. 2006. „Проблем правде у међународним односима. Међународно право пред искушењем нарушавања”. Правни живот. Часопис за правну теорију и праксу, бр. 12.
  • Кнежевић, Милош. 2009. „Србија на западно-источној ветрометини. Српска политика између вестернизима и русофилије“. Национални интерес, бр. 1-2.
  • Кнежевић, Милош. 2010. „Дилеме српске спољне политике. О безалтернативној евроинтеграцији Србије“. Национални интерес, бр. 2.
  • Кнежевић, Милош. 2016. „Национална безбедност на темељу националних интереса. Просторне димензије националне безбедности Србије“. Политика националне безбедности, бр. 2.
  • Кнежевић, Милош. 2016. „Тероризам у обрисима политике. Терориста – застрашујућа фигура глобалног зла“. Политика националне безбедности, бр. 1.
  • Кнежевић, Милош. 2017. „Геополитички приступ међународним односима. Проблеми, обрасци, методе“. У: Свет и нове георолитичке парадигме (ур. Миломир Степић). Београд: Институт за политичке студије.
  • Кнежевић, Милош. 2019. „Полазишта српског питања. Националне, демократске, грађанске и европске димензије суверенизма и неутралности“. У: Балкан у доба глобалног преуређивања (ур. Слободан Јанковић и Марина Костић). Београд: Институт за међународну политику и привреду.
  • Кнежевић, Милош. 2020. „Страхови и мржње у политици. Историјска димензија србомржње и србофобије“. У: Говор мржње и култура памћења (ур. Зоран Милошевић и Милош Кнежевић). Београд: Институт за политичке студије.
  • Милашиновић, Срђан и Јевтовић, Зоран. 2013. Методологија истраживања конфликта и кризно комуницирање у савременом друштву. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
  • Miršajmer, Džon. 2019. Velika zabluda. Liberalni snovi i međunarodna realnost. Београд: CIRSD.
  • Nye S. Joseph. 2004. Power in a Global Information Age. From Realism to Globalisation. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
  • Pavković, Aleksandar. 2009. „Protiv opšteg prava na secesiju: argument jednakih prava“, U: Secesija, tranziciona pravda i pomirenje (ur. Petar Bojanić i Jovan Babić). Beograd: Službeni glasnik.
  • Петровић, Зоран Пироћанац. 2013. Вашингтерна и Срби. Од Труманових јаја до Клинтоновог осиромашеног уранијума. Београд: Институт за политичке студије.
  • Пророковић, Душан. 2018. Ера мултиполарности. Београд: Службени гласник.
  • Rubin P. Alfred. 2008. „Humanitarna intervencija i međunarodno pravo“. U: Humanitarnе vojne intervencije (ur. Jovan Babić i Petar Bojanić). Beograd: Službeni glasnik.
  • Симеуновић, Драган. 1989. Политичко насиље. Београд: Радничка штампа.
  • Степић, Миломир. 2011. „Поимање простора у времену геополитичке транзиције“. У. Промена образаца мишљења у раздобљу транзиције (ур. Милош Кнежевић). Београд: ДКСГ.
  • Степић Миломир. 2019. Српски геополитички образац. Београд: Catena mundi.
  • Tomušat, Kristijan. 2006. Ljudska prava između idealizma i realizma. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava.
  • Turen, Alen. 2012. Kritika modernosti. Zagreb: Politička kultura, Podgorica: CID.
  • Filips, Majkl. 2008. „Intervencija i moralna teorija“. U: Humanitarnе vojne intervencije (ur. Jovan Babić i Petar Bojanić). Beograd: Službeni glasnik.
  • Хиршман, Алберт. 1999. Страсти и интереси. Београд: Филип Вишњић.
  • Cohen, Raymond. 1981. International Politicis. The rules of the Game. Londоn and New York: Longman.
периодика Политика националне безбедности 2/2020 2/2020 УДК: 327::911.3 39-61