Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА КРИТИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ВАТИКАН У ОГЛЕДАЛУ ПРАВОСЛАВЉА

Сажетак

Приказ зборника: Небеска геополитика: Ватикан и међународни односи, (приредио Зоран Милошевић), Центар академске речи, Шабац и Међународна словенска академија, Москва, 2016, стр. 178.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 1/2016 УДК 327::911.3(456.31)”19/20” (082)(049.3) 249-254