Izaberi jezik:
Tema broja

NACIJA, ISTORIJA, NACIONALNI ODNOSI

UZROCI PRVIH SUKOBA SRBA I ALBANACA KROZ ISTORIJU

Sažetak

Od perioda nastanka prvih nacionalnih država u XIX veku, odnose dva najmnogoljudnija naroda na Balkanu, Srba i Albanaca, karakterišu sukobi koji su rezultat suštinskih razlika, verske, kulturološke i tradicionalne prirode. Razlike i nejednakosti koje iz njih proističu, su nastali prevashodno kao posledica islamizacije Albanskog stanovništva tokom XVII veka i uspostavljanja sistema dominacije jedne nacije nad drugom, kao osnovnog principa na kojem se zasnivao suživot u Otomanskom carstvu. Takva nejednakost je doprinela masovnom iseljavanju Srba sa Kosova i Metohije i njihovoj delimičnoj islamizaciji pri čemu su uspostavljene razlike, prisutne i u sadašnjosti, koje presudno utiču na intenzitet sukoba u budućnosti. U radu izdvajamo prelomne događaje koji su suštinski opredelili i uticali na uspostavljanje postojećih razlika i razvoja budućih odnosa između dva naroda Srba i Albanaca, a to su: 1) masovna islamizacija albanskih plemena tokom XVII veka; 2) preuzimanje pozicije Velikog vezira od strane Albanaca na Porti i 3) Velika seoba Srba sa Kosova i Metohije. Rezultate rada zaokružujemo konstatacijom da su novouspostavljene kulturološke i socijalne razlike između Srba i Albanaca značajno uticale na intenzitet i trajanje budućih sukoba, dok je podrška treće strane imala odlučujući uticaj na konačni rezultat konflikta.

Ključne reči:

Reference

  • Батаковић Душан, Косово и Метохија у српско-арбанашким односима, Чигоја штампа 2008.
  • Богдановић Димитрије, Књига о Косову, Београд: Војна књига-Народна књига, 1999.
  • Борозан Ј. Ђорђе, Велика Албанија 1939-1945 порекло, идеје и пракса, дисертација, Београд 1993. године.
  • Вукановић П. Татомир, Словенска симбиоза породице Ђурђа Кастриота Скендербега, Врањски гласник, Врање 1971.
  • Григорије Божовић, Мој Колашин, Приштина, 1994.
  • Димић Љубодраг и Ђорђе Борозан, Југословенска држава и Албанци, Тематска збирка докумената, I – II 1998.
  • Ђуричић Милутин, Обичаји и веровања Албанаца, Београд: прив. издање, 1994.
  • Ђурић Слађана, Крвна освета на Косову и Метохији, дисертација Београд 1996.
  • Екмечић Милорад, Дуго кретање између клања и орања,
  • Зборник радова, Косово и Метохија – прошлост, садашњост, будућност, Београд: САНУ, 2007.
  • Здравковић Хелена, Политика жртве на Косову, Београд, Eтнолошка библиотека, 2005.
  • Имами Петрит, Срби и Албанци кроз векове, Београд: Самиздат, 1999.
  • Мишић Саша, Политика Југославије према Албанији у периоду од 1924-1927. године, магистарска теза, Београд 2005.
  • Плана Енвер, Косово према реформама у Турској крајем XIX и почетком XX века, Београд, дисертација 1973.
  • Радовановић Милован, Косово и Метохија антропогеографске, историјскогеографске, демографске и геополитичке основе, Београд Службени гласник, 2008.
  • Стули Бернард, Албанско питање 1875-1882, дисертација 1959.
  • Ћоровић Владимир, Историја Срба, Београд: Лирика, 2002.
  • Храбак Богумил, Призренска арбанашка лига 1887-1881, Београд, 1998.
  • Kola Paulin, The Search for Greater Albania, London, C. Hurst and Company, 2003.
  • Poulton Hugh, Suha Taji‑Farouki, Muslim Identity and the Balkan State, London, Hurst and Company, 1997.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2021 2/2021 УДК 94(=163.41)(=18)"12/20“ 183-204
ç