Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

UZROCI PADA STRANIH INVESTICIJA U RUSKOJ FEDERACIJI

Sažetak

U početnom periodu tranzicije ruske privrede priliv stranih investicija bio je nedovoljan, direktne investicije u privredu su činile njihov manji deo, (a i on je bio koncentrisan u sirovinske i izvozne grane) dok su najveći deo predstavljali krediti, broj investitora je bio veoma ma­li, zbog čega su im zahtevi bili izuzetno veliki. Posle više od decenije hroničnog nedostatka stranih investicija, početkom 2000-tih godina strani kapital u Rusiji počinje značajno da se uvećava, da bi u 2007. dostigao rekordne raz­mere. Rusija je ovih godina bila pri samom svetskom vrhu po prilivu stranih direktnih investicija. Već 2009. godine usledio je pravi kolaps. Strane investicije u Rusiji su za godinu dana prepolovljene. Tekst „Uzroci pada stranih investicija u Ruskoj Fe­deraciji“ istražuje moguće uzroke ovog naglog gubitka interesovanja stranih investitora za rusko tržište. Za pad investicija od 48% u Rusiji za samo nekoliko meseci teško može da bude odgovoran bilo koji pojedinačni fak­tor. Zato su u analizu uključeni svi potencijalni uzročnici ovih krupnih promena. Analiziraju se poreklo i struktura stranih investicija, uticaj Svetske finansijske krize, istražuju se eventualne promene investicione klime i posebno promene u zakonskoj regulativi u ovoj oblasti, s obzirom da je novi zakon o stranom kapitalu usvojen neposredno pre toga i da je izazvao burne reakcije najvažnijih svet­skih investitora.

Ključne reči:

Reference

  1. Закон об иностранных инвестициях в Российской Фе­дерации, Но 57-ФЗ, 29. април 2008, објављен 7. маја 2008.
  2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ Об ино­странных инвестициях в Российской Федерации
  3. Александар Дугин, Геополитика постмодерне – вре­мена нових империја, Росић-„Никола Пашић“, Београд, 2009.
  4. Маринко Огорец, Путинова Русија: нови успон старе војне силе, Голден маркетинг-Техничка књига, За­греб, 2008.
  5. Привредна комора Србије, Приватизација у Русији – обим страних инвестиција у руску економију, www.ino.komora.net/Tržišta/Azija
  6. FOREIGN INVESTMENTLaws and Policies Regulating Foreign Investment in 10 Countries, GAO-08-320, 2008.
  7. Global FDIpolicy: Correcting a Protectionist Drift, David Marchick, Matthew Slaughter, Council of foreign rela­tion, CSR, no 34, 2008.
  8. Foreign investment in Russia, Economic analysis from the European Commission’s Directorate-General for Econo­mic and Financial Affairs, Vol. 5, Issue 1, 11.01.2008.
  9. Russia: Further Detail on the New Laws Restricting Fo­reign Investment in Subsoil Rights, Natalya Morozova, 2009.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2010 УДК: 339.727.22(470+571) 105-126
ç