Изабери језик:
Тема броја

УСТАВНА РАСПРАВА И БРИСЕЛСКИ СПОРАЗУМ

УЗ ДИЛЕМУ О КОНТРОЛИ УСТАВНОСТИ БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА

Сажетак

Овај рад је у форму научног чланка преточено излагање аутора који је био учесник јавне расправе у поступку за оцену уставности Првог споразума о принципима нормализације односа Београда и Приштине, тзв. Бриселског споразума. Дајући свој одговор на питање природе тзв. Бриселског споразума, указујући на његову садржинску неуставност итд., аутор нема дилему да у сукобу начела супрематије Устава и начела политичке целисходности у уставној држави предност мора имати прво. Какву год одлуку Уставни суд да донесе, овај текст је покушај да се допринесе сведочењу о периоду у којем се Уставни суд нашао пред тешком дилемом између лојалности Уставу, чија је реалност у значајној мери доведена у питањe, с једне, и препуштања политици да ово питање реши прихватајући становиште да је Бриселски споразум политички, а не правни акт, с друге стране.

кључне речи:

Референце

  1. Вучић, Оливера/ Петров, Владан/ Симовић, Дарко, Уставни судови бивших југословенских република, Досије, Београд, 2010.
  2. De Villiers, Michel/ Le Divellec, Armel, Dictionnaire du droit constitutionnel, Si­rey, Paris, 2013.
  3. Марковић, Ратко, Извршна власт, Савремена администрација, Београд, 1980.
  4. Марковић, Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  5. Петров, Владан, „Размишљања о улози српске уставноправне науке у другој декади 21. века“, Устав Републике Србије — пет година после (2006-2011) (приредио, Милан Петровић), Правни факултет у Нишу, Правни факултет у Крагујевцу, Ниш, 2011,
  6. Пословник о раду Уставног суда, „Службени гласник РС“, бр. 103/13.
  7. Реферат судије известиоца мр Томислава Стојковић у предмету ИУо-360/2009.
  8. Уредба бр. 2001/9 о Уставном оквиру за привремену самоуправу на Косову, http,//www.minoritycentre.org/sites/default/files/FrameworkPocket_SRB_Dec.pdf, 10/06/2014.
  9. Устав Републике Србије, „Службени гласник РС“, бр. 98/2006.
  10. Закон о Уставном суду, „Службени гласник РС“, бр. 109/2007, 99/2011, 18/13 – Одлука УС.
периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 341.24(497.11:497.115)“2013“:342.4(497.11) 111-120