Izaberi jezik:
Tema broja

IZ POLITIČKE ISTORIJE, POLITIKE MEDIJA I POLITIKE BEZBEDNOSTI

UTICAJNI FAKTORI NA OSTVARIVANЈU NACIONALNIH INTERESA REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

U procesu oblikovanja nacionalnih interesa koji su od političko-strategijskog značaja za državu, prepliću se politički, ekonomski, ideološki, vojni, kulturni i drugi promenjivi i nepromenjivi činioci. Njihovo ostvarivanje vodi državu u kontakte sa drugim državama, pri kojima mogu nastati sukobi ukoliko se jedan ili više interesa jedne države kose sa interesima i ciljevima druge države. Države organizuju zaštitu interesa kroz sistem nacionalne bezbednosti. Racionalno i realno određivanje nacionalnih interesa, a isto tako i mehanizama zaštite, važni su elementi stabilnosti države i međunarodne zajednice. Cilj rada je da ukaže na imperativnu potrebu izgradnje modernog kapaciteta sistema nacionalne bezbednosti. U procesu modernizacije nacionalne bezbednosti, koristeći komparativne metode, analize sadržaja i druge relevantne metode, uočeno je da u paradigmi političko-bezbednosne izgradnje bezbednosti države leži kritična potreba države da poseduje efikasnu vojsku, kao jedan od elemenata jednačine nacionalne bezbednosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Буџак Горан, Ракић Миле, „Одрживост институционалних капацитета Републике Србије у условима глобализације“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд,  бр. 3/2015.
  2. Доктрина Војске Србије,  Службени гласник РС, бр. 44/2010.
  3. Доктрина Војске Србије, 2010, Пречишћен текст закључно са изменама из: Службени гласник РС, бр. 104/2009  које су у примени од 01/01/2010.
  4. Јанев Игор, Међународно право и међународни односи, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  5. Ракић Миле, Бериша Хатиџа, „Однос Руске Федерације, САД и НАТО према војној неутралности Републике Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2016.
  6. Ракић Миле, Јовашевић Драган, Изазови демократији, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  7. Симић Милосав, Савремени међународни односи и рат, ВИНЦ, Београд, 1988.
  8. Форца Божидар, „Тенденције у развоју војног фактора међународних односа“, Научна изграђеност и чиноиоци војне стратегије, Зборник радова са Симпозијума о војној науци, одржаног 27. и 28. јуна 2001. године, Институт ратне вештине, Београд, 2001, ВИЗ, Београд, 2001.
  9. Nuechterlein E Donald., „United States National Interestsina Restructuret world“, America Recommitet, Lexington: University Press of Kentucki, 1991.

   

PERIODIKA Politička revija 4/2016 УДК 32+355.02(497.11) 233-249
ç