Tema broja

POLITIČKI PROCESI I ODNOSI U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI SRPSKOJ

UTICAJ RELIGIJE NA NASTANAK I RAZVOJ POLITIČKIH PARTIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sažetak

Tema pod ovim nazivom je logičan izbor s obzirom na činjenicu da je kulturno-istorijski kontekst podijeljenog i postkonfliktnog društva Bosne i Hercegovine umnogome određen religijom. Pravoslavlje, katoličanstvo i islam presudno su oblikovali postojeće nacionalne identitete Srba, Hrvata i Bošnjaka. Njihove nacionalne elite su još početkom 20. vijeka formirale prve partije sa jasnom religijskom osnovom i pripadnošću. Taj kontinuum parto-religijskog pozicioniranja je prekinula jednopartijska vladavina Saveza komunista uspostavljena polovinom 20. vijeka. Starom konceptu parto-religijskog samodefinisanja okreće se najveći dio nacionalnih elita u vrijeme obnove višepartizma 1990. godine. Taj trend se nastavlja i u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini gdje većina relevantnih partija imaju nacionalno-vjersko utemeljenje i istu takvu biračku bazu. Odnos religije i politike jedno je od centralnih pitanja u Bosni i Hercegovini i u tome se nalazi društveno opravdanje ovog istraživanja. Njegovo naučno utemeljenje je u stalnoj potrebi da se dodatno ispitaju i naučno valorizuju različite kauzalnosti unutar vjerski podijeljenih društava od kojih je jedna od osnovnih odnos između partija i religije.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2019 1/2019 УДК 322:329(497.6) 59-76
ç