Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

УТИЦАЈ ИСЛАМА НА ПОЛИТИКУ ТУРСКЕ НА ПРОСТОРИМА БИВШЕ СФРЈ

Сажетак

Утицај Турске на политику земаља бивше Југславије је трајна чињеница од момента распад СФРЈ. У анализама турске политике, које не мањкају, преовладава став да је та политика секуларна и изазвана националним и националистичким интересима Турске. Како је улога Турске тако предаствљена и у историјским уџбеницима. Логично би било да она данас наилази на  подједнак отпор и у Беграду и Сарајеву или Приштини. Јер све ове земље још увек уче да их је Турска у прошлости противно њиховој вољи  освојила и укључила у своју државу. Али није тако. Ни муслимани из Босне нити  муслимански Албанци из Призрена  не виде Турску као окупатора. Напротив  они је доживљавају као пријатеља и брата и позивају да се опет врати на ове просторе. Разлог због кога то чине јесте  ислам.

кључне речи:

Референце

  1. Алија Изетбеговић, Исламска декларција, Сарајево, 1991.
  2. Bizir Bawad D, Introduction a letude des mouvemnets islamsistes sounnites au Liban, теза  na Ecole pratique des hautes etudes en sciences  sociales, Париз, 1984.
  3. Владимир Ћоровић, Хисторија Босне, Глас Српски, Бања Лука и Арс либри, Београд, 1999.
  4. Глас Јавности, 7.2001. Београд.
  5. Далеко је џамахирија – интервју са др Дарком Тансковићем, НИН, 25.10.1991.
  6. Дарко Танасковић, Неоосманизам: доктрина и спољнополитчка пракса, Службени гласник Београд  и Службени гласник Републике Српске, Бања Лука 2010.
  7. Дарко Танасковић, Наша тема ислам и Косово – Радикали против Jугославије, НИН. 8. 4. 1990.
  8. Епоха, Боеград 29.10.1991.
  9. Зоран Милошевић, Турска и неоосманизам, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2010.
  10. Constitution of the Republic of Turkey, http://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf.
  11. Kemal H. Karpat, Studies on Ottoman social and political history:selected articles and esseys, Лејден, Бостон, Брил 2002.
  12. Le Figaro, 21.7.2014. Париз.
  13. Милорад Вучелић, Пијанство на капији Кавказа Печат, 29.10.2010.
  14. Мирољуб Јевтић, Исламска визија света код Иве Андрића, Центар за проучавање религије и верску толеранцију,  Београд, 2013.
  15. Miroljub Jevtic, Political science and Religion, Политикологија религије, бр.1/2007. Година 1. Београд.
  16. Момчило Суботић, Турска и неоосманизам: Зоран Милошевић, Турска и османизам, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2010. , Политичка ревија, бр.2/2011.
  17. Н. А. Иванов, Османское завоевание арабских стран, Москва 1984.
  18. Слободан Наградић, Симплификовано о савременој Турској. Зоран Милошевић, Турска и неоосманизам, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево 2010, стр. 176.
  19. Гласник удружења архивских радника Републике Српске, Бања Лука, 2013.
  20. Став, Нови Сад, 21.2.1992.
  21. Steven Kettell, Has political science ignored religion?, PS: Political Science & Politics” 1/2012.
  22. Таквим, 1992. Предсједништво Удружења иллмије. Сарајево 1992.
  23. Tekin Alp,The Turkish and Pan/Turkish ideal, Liberty press, недатирано.
  24. Филип Хити, Историја Арапа, Веселин Маслеша, Сарајево. 1983.
  25. http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=0856179188395404.
  26. http://www.mvp.gov.ba/vanjska_politika_bih/bilateralni_odnosi/datumi_priznanja_i_uspostave_diplomatskih_odnosa/?id=6.
  27. https://www.parlament.ba/istorija/Default.aspx?id=27926&langTag=bs-BA&pril=b.
  28. http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-declares-new-islamic-caliphate-html.
  29. http://www.mirror.co.uk/news/world-news/isis-declaration-islamic-caliphate-means-3790570.
  30. http://www.president-ksgov.net/?page=3,6,2717.
  31. http://www.foxnews.com/world/2013/12/25/egypt-declares-muslim-brotherhood-terrorist-group.
  32. http://www.todayszaman.com/news-320830-my-president-is-morsi-says-turkish-pm-erdogan.html.
  33. http://www.kurir-info.rs/osmanlija-erdogan-rekao-da-je-kosovo-njegova-druga-zemlja-clanak-1050847.
  34. http://www.trt.net.tr/bosanski//news/detail/bosna-i-hercegovina/101/lagumdzija-turska-je-i-nas-dom/24298.
  35. http://037ks.com/2014/04/direktor-lige-o-incidentu-u-krusevcu-sigurno-necemo-tolerisati-nasilje.
  36. http://omojuwa.com/2013/11/anambras-night-of-desecration-by-mobolaji-sanusi.
  37. http://www.academia.edu/6554654/Philosophy_Religion_and_Politics._Contributions_and_Perspectives_of_Politology_of_
  38. http://www.chester.ac.uk/sites/files/chester/Philosophy,%20Religion%20and%20Public%20Policy%20-%20final%20programme.pdf.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 28:327(560:497.11+497.6)“1991/2014“ 267-286