Izaberi jezik:
Tema broja

IZ POLITIČKE TEORIJE I PRAKSE

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA JAČANJE NACIONALIZMA U MULTIKULTURNIM DRUŠTVIMA

Sažetak

Globalizacija je proces u savremenom društvu koji, relativno, dugo traje i bitno menja odlike i navike društva, ne samo potrošačke već i kulturne. Od samog početka pa sve do danas glavni cilj ovog procesa je uklanjanje granica, stvaranje jedinstvenog tržišta pa samim tim i nestanak nacionalnih država kakve poznajemo. Međutim, ono što se dešavau stvarnosti je sasvim suprotno. Proces globalizacije je proširio svoj uticaj, pa pored ekonomije utiče i na druge obla­sti društvenog života. Tako prošireni uticaj globalizacije na države izaziva suprotan efekat i dolazi do jačanja nacionalizma, posebno u razvijenim multikulturalnim državama. Rad je sastavljen iz 3 poglavlja. Prvi deo se bavi karakteristikama proce­sa globalizacije, drugi deo se bavi savremenom državom, a treći deo buđenjem nacionalizma. Ovaj rad ima za cilj da odgovori na pitanje da li će proces globalizacije dovesti do nestanka država kao društveno-političkih zajednica ili će dovesti do njihovog prilagođavanja savremenim uslovima. Metodološki pristup: u radu su korišteni metodi analize i sinteze, metodi indukcije i dedukcije i me­tod analize sadržaja.

Ključne reči:

Reference

  1. Билинг, Мајкл, Банални национализам, Библиотека XX век, Београд, 2009.
  2. Вулетић, Владимир, Између националне прошлости и европске будућности, Службени гласник, Београд, 2008.
  3. Sassen, Saskia, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, Columbia University Press, New York, 1996.
  4. Смит, Антони, Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998.
  5. Фукујама, Френсис, Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подго­рица, 2002.
  6. Хантингтон, Семјуел, Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 2000.
  7. Штрбац, Лорна, Глобализација и национална култура, КОЦ, Шид, 2007.
  8. Барнет, Ричард и Кавана, Џон, „Хомогенизација глобалне културе“, Глобализација, приредили: Џери Мандер и Едвард Голдсмит, Клио, Београд, 2003.
  9. Голдсмит, Едвард, „Развој као колонијализам“, Глобализација, приредили: Џери Мандер и Едвард Голдсмит, Клио, Београд, 2003.
  10. Кор, Мартин, „Глобална привреда и Трећи свет“, Глобализација, приредили: Џери Мандер и Едвард Голдсмит, Клио, Београд, 2003.
  11. Норберг-Хоџ, Хелена, „Притисак да се изврши модернизација и глобализација“, Глобализација, приредили: Џери Мандер и Едвард Гол­дсмит, Клио, Београд, 2003.
  12. Ђурић-Милановић, Александра, „Мултикултурализам и религијски плурализам“, Религија и толеранција, Филозофски факултет Центар за емпиријска истраживања религије, Нови Сад, вол. 8, бр. 14.
  13. Ступар, Милорад, „Светски поредак, глобализација и питање суве­ренитета“, Филозофија и друштво, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, бр. 21/2003.
  14. http://bs.wikipedia.org/wiki/Globalizacija
PERIODIKA Politička revija 2/2013 УДК: 316.32:323.1 59-74
ç