Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

USPOSTAVLJANJE ORGANIZACIONOG JEDINSTVA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE 1920. GODINE

Sažetak

Predstavljen je složeni proces uspostavljanja organizacionog jedinstva Srpske pravoslavne crkve posle ujedinjenja i obnove Patrijaršije. Pravilno procenjujući da Crkva sopstvenim snagama ne može blagovremeno da formira centralna tela i tako na kanonski način otkloni ranije uspostavljene razlike između pokrajinskih crkava, državni organi su kroz dve uredbe centralizovali upravnu i sudsku vlast u Patrijaršiji i utvrdili sastav i nadležnosti Svetog arhijerejskog sabora i Sinoda. Efikasnost državnih organa proistekla je i iz nagoveštenih ustavnihrešenja, prema kojima bi priznatim verama, na osnovu ranije usvojenih i izdatih dokumenta, bila garantovana ravnopravnost. Nespremnost naroda u pojedinim delovima države da se liši autonomnih prava stečenih pod stranom vlašću, uspešno je neutralisana pozivanjem na više ciljeve i usaglašenom akcijom državnih i crkvenih organa. Koristeći iskazivanu kooperativnost episkopata opredeljenog da ne prihvati promene iz kojih je proizlazilo gubljenje državnog statusa Crkve, država je postepeno uspostavljala kontrolu nad različitim segmentima crkvenog života. Državni kontrolni mehanizmi često su bili na granici kršenja kanonskog poretka, ali tu ocenu treba posmatrati u kontekstu činjenice da je Crkva uspešno prevladala teškoće, uspostavila or ganizaciju i formirala organe sposobne da je predvode kao celinu i preuzmu odgovornost za vršenje misije i delovanje u novim uslovima.

Ključne reči:

Reference

  1. Гардашевић, Благота, „Организационо устројство и законодавство православне цркве између два светска рата“, у Српска православна црква 1920-1970, споменица о 50-годишњици васпостављања Српске Патријаршије, Београд, 1971.
  2. Закон о начину како ће се поступати кад оће да се граде нове цркве од 17. јуна 1863. године, Црквено законодавство Српске православ­не цркве, свеска 77, књига прва, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1926.
  3. Закон о уређењу свештеничког стања од 31. децембра 1882. године, Црквено законодавство Српске православне цркве, свеска 77, књига прва, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1926.
  4. Закон о фонду за издржавање удовица и деце умрлих свештеника и ђакона источно-православне цркве у Краљевини Србији од 11. марта 1891. године са изменама и допунама од 30. новембра 1910. године, Црквено законодавство Српске православне цркве, свеска 77, књига прва, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1926.
  5. Закон о црквеним властима источно православне цркве од 27. априла 1980. год., са изменама и допунама од 26. априла, 1895. год., 29. јуна, год., 11. јануара, 1899. год., 2. јануара, 1900. год., и 30. новембра, 1910. год, Црквено законодавство Српске православне цркве, свеска 77, књига прва, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1926.
  6. Љубибратић, Саво, Нацрт Устава и самоуправно уређење Српске православне цркве, Сарајево, 1925.
  7. Привремена уредба о Српској Патријаршији, Службене новине, бр. 238 од 27. октобра 1920. године.
  8. Уредба о Светом Архијерејском Сабору и Светом Архијерејском Си­ноду Српске Православне Цркве, Службене новине Краљевине СХС, бр. 18 од 26. јануара 1921. године.
  9. Уредба о централизации управне и судске власти у Српској Патријаршији од 13. децембра 1920. год., са изменама и допунама од 12. јуна године, Службене новине Краљевине СХС, бр. 13. од 20. јануара 1921. године.
  10. Уредба црквено-просвјетне управе српских православних епархија (митрополија) у Босни и Херцеговини са проведбеном наредбом, Мостар, 1905.
  11. Уређење митрополитско-црквеног и народно-школског савета, Збирка уредаба у стварима српске православне народно-црквене автономије, Нови Сад, 1897.
  12. Устав Светог синoда у Књажевини Црној Гори, Цетиње, 1904.
  13. Устројство Светог архијерејског синода православне српске Митрополије карловачке потврђено највишом одлуком његовог царског и апостолског краљевског величанства од 8. новембра 1911. године, Сремски Карловци, 1912.
  14. Хришћански живот, бр. 5, 1922.
PERIODIKA Politička revija 3/2013 УДК: 271.22(497.11)-7“1920“ 111-128
ç