Tema broja

ZAŠTITE I PODRŠKA VULNERABILNIH GRUPA

USLUGA „PRIVREMENO STANOVANЈE“ I ZADOVOLЈSTVO KORISNIKA I SARADNIKA USLUGOM

Sažetak

Cilj rada jeste da prikaže osnovnu perspektivu i principe pružanja usluge „Privremeno stanovnje“ za mlade koji napuštaju zaštitu i rezultate evaluacije zadovoljstva korisnika i saradnika uslugom za period od 2011. do 2013. godine. Ispitivanje je realizovano u junu 2013. godine. U svrhu evaluacije zadovoljstva korisnika i saradnika uslugom, korišćeni su upitnici posebno konstruisani za potrebe ispitivanja. U ispitivanju je učestvovalo ukupno 11 korisnika usluge, 5 stručnih radnika Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu i 24 stručna radnika GCSR. U analizu podataka nisu uključeni podaci dobijeni od predstavnika GCSR Odeljenja Čukarica, jer nisu imali iskustvo u zaštiti, što je bio jedan od principa za učešće u ispitivanju. Rezultati evaluacije govore o tome da ova usluga koristi mladima u njihovom osamostaljivanju i da su stručni radnici zadovoljni saradnjom sa stručnim timom pružaoca usluge. Ispitivanje je dalo smernice za dalje unapređenje usluge: potrebno je obezbediti dovoljan broj broja savetnika za osamostaljivanje, unaprediti zatim neposredan rad sa mladima, naročito u delu pružanja psihološke podrške, edukacije o praktičnim životnim veštinama i zapošljavanja, i unaprediti sistem evaluacije kvaliteta usluge „Privremeno stanovanje“.

Ključne reči:

Reference

  1. Градски центар за социјални рад у Београду, Годишњи извештај за 2013. Годину од 22.04.2014. (доступно на: http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/izvestaj2015/CENTRI%20ZA%20SOCIJALNI%20RAD.pdf, приступљено 13. 11. 2015.)
  2. Жегарац Невенка, У лавиринту социјалне заштите – Поуке истраживања о деци на породичном и резиденцијалном смештају, Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2014.
  3. Закон о социјалној заштити, Службени гласник Републике Србије, бр. 24/11.
  4. Кузмановић Бора и сарадници, Деца без родитељског старања, Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Save the Children UK, Београд, 2002.
  5. Одлука о правима и услугама из социјалне заштите града Београда, Службени лист града Београда, бр. 55/2011, 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013.
  6. Правилник о ближим условима и минималним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник Републике Србије, бр. 42/2013.
  7. Davis Martin: The Blackwell Encyclopaedia of Social Work. Oxford, Blackwell Publishing, 2009.
  8. Höjer Ingrid, Sjöblom Yvonne, „Young people leaving care in Sweden“, Child nad Family Social work 15, 2010, рр. 118–127.
  9. Kirkpatrick Johnson Monica, Crosnoe Robert, Elder Glen H., „Insights on Adolescence From a Life Course Perspectivе“, Journal of Research on Adolescence, 21 (1), 2011, рр. 273–280.
  10. Mendes, Philip, Moslehuddin Bаdal, „An overview of the UK leaving care debate: Graduating from the child welfare system.“ Youth Studies Australia, Vol. 22, No. 4, 2003, рр. 37–43.
  11. Stein Mike, Young people leaving care: Supporting Pathway to Adulthood, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2012.
  12. Stein Mike, „Research review: Young people leaving care“, Children and Family Social Work, 11, 3/2006, рр.273–279.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2016 УДК 364.682.4-053.6 27-50
ç