Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

УРБАНЕ ПОЛИТИКЕ ПЛАНИРАЊА, УПРАВЉАЊА И СТАНОВАЊА У ЕВРОПСКИМ ГРАДОВИМА НА РЕКАМА И ГРАДУ БЕОГРАДУ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА

Сажетак

Као последица непостојања јавних политика и правног оквира, а затим и непоштовања закона и прописа који се односе на коришћење река и обала, развој плутајућих заједница од њиховог настанка до данас у Београду, текао је претежно одоздо према горе, односно од индивидуалних и често нелегалних акција појединаца до постепеног и све актуелнијег утврђивања а затим и спровођења јавних политика и уређења речног подручја. Компаративно посматрано, поједини европски градови на рекама и каналима, последњих неколико деценија, све више обраћају пажњу на пажљиво планирање управљања рекама и каналима и потенцијалним могућностима за реализацију пројеката урбаног зеленог становања кроз стварање одрживих плутајућих микро речних заједница на истим. И град Београд постепено се прилагођава овим потребама. У граду Београду, поред великог броја примера лоше праксе „плутајућих заједница”, постоје и поједини добри примери уређења „микро речног простора” и добре праксе живота и становања у еколошки прихватљивом природном окружењу на води. То је случај са речним острвом Ада Међица у Београду, која може да послужи као „добар случај” и за друге европске градове на рекама. Реч је о одрживој заједници коју карактерише симбиоза људи и окружења у којој снага мале речне заједнице доприноси очувању животне средине, постизању еколошке равнотеже и урбаном зеленом становању у природном окружењу.

кључне речи:

Референце

  Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији Града Београда, „Службени лист града Београда” бр. 37/2021.

  План за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда, „Службени лист града Београда” бр. 37/2021.

  Archello. n.d. “Iba Dock.” Archello. https://archello.com/project/iba-dock.

  Bunce, Susannah, and Gene Desfor. 2007. “Political ecologies of urban waterfront transformations.” Cities, 24 (4): 251–334.

  Callegaro, Martina. 2019. “Houseboat Communities as Floating Neighborhoods for Degrowth: How Living Afloat is Reshaping the Urban Morphology of European Metropolises.” In Cities as Assemblages, eds. Ilaria Geddes, Nadia Charalambous, and Alessandro Camiz, 3: 509–520.

  Changho, Moon. 2015. “A Study on the Floating Ho use for New Resilient Living.” Journal of the Korean Housing Association 26 (5): 97–104.

  Cutieru, Andreea. 2021. “Amsterdam’s Floating Neighbourhood Schoonschip Offers a New Perspective on Circularity and Resiliency.” Arch Daily. https://www.archdaily.com/964050/amsterdams-floating-neighbourhood-schoonschip-offers-a-new-perspective-on-circularity-and-resiliency.

  Enviropaul. n.d. “The houseboats of Hamburg.” Enviropaul https://enviropaul.wordpress.com/2015/11/22/the-houseboats-of-hamburg/.

  Gajić, Bane. 2018. „Kako su splavovi postali važan deo Beograda.” Vice, 21. decembar 2018. https://www.vice.com/sr/article/d3by9m/kako-su-splavovi-postali-vazan-deo-beograda.

  Iba Hamburg. n.d. “Iba Dock.” Iba Hamburg. https://www.internationale-bauausstellung-hamburg.de/en/projects/iba-dock/projekt/iba-dock.html.

  Jan Braker Architect. n.d. “Floating Home Eilbek Canal.” Jan Braker Architect. https://janbraker.de/projects/show/floating-home-eilbek-canal_246.

  Lin, Fen-Yu, Otto Spijkers, and Pernille Van der Plank. 2020. “Legal Framework for Sustainable Floating City Development: A Case Study of the Netherlands.” In Lecture Notes in Civil Engineering, eds. Lim Piątek,Wang S.H., C.M., R. de Graaf-van Dinther, R. 158: 433–460. https://www.researchgate.net/publication/353740037_Legal_Framework_for_Sustainable_Floating_City_Development_A_Case_Study_of_the_Netherlands.

  Milenković, Dejan. 2018. “Role of Local Authorities and citizens in Urban Planning of Micro Public Spaces.” ICUP2018 2nd International Conference on Urban Planning, Proceedings, Serbia, Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, 271–280.

  Milenković, Dejan. 2019. „’Pametno’ i ‘zeleno’ u urbanim politikama velikih gradova.” U Peta nacionalna naučno-stručna konferencije sa međunarodnim učešćem Politehnika – 2019, urs. Jelena Drobac, Ivana Matić Bujagić, Svetozar Sofijanić, Aleksandra Nastasić, Nenad Đorđević, 159–166.

  Milenković, Dejan. 2021. „Zeleno javno upravljanje u urbanim politikama metropolitenskih gradova – studija slučaja.” U Šesti Naučno-stručni skup Politehnika 2021, ur. Ivana Matić Bujagić, 177–183.

  Ministry of Environmental and Energy. 2016. Hamburg – European Green Capital: 5 Years On, Hamburg: Ministry of Environmental and Energy. https://redirect.is/k569yi3.

  Oceanix. n.d. “Explore OCEANIX Busan.” Oceanix. https://oceanix.com/busan/.

  Rikalo, Mirjana. 2011. „Od praistorije do kreativne ekonomije: Studija slučaja vinčanske civilizacije.” U Savremeni izazvovi u evropskoj ekonomiji – izazovi za Srbiju.

  Rubin, Shira. 2021. “Embracing a Wetter Future, the Dutch Turn to Floating Homes.” 7 December Yale School of Environmental. https://e360.yale.edu/features/the-dutch-flock-to-floating-homes-embracing-a-wetter-future

  Rubin, Shira. 2021a. “In Amsterdam, a community of floating homes shows the world how to live alongside nature.” The Whasington post, 17 January. https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/interactive/2021/amsterdam-floating-houses-schoonschip/.

  Storbjörk, Sofie, and Mattias Hjerpe. 2022. “Stuck in experimentation: exploring practical experiences and challenges of using floating housing to climate‑proof waterfront urban development in Sweden.” Journal of Housing and the Built Environment 37: 2263–2284. DOI: 10.1007/s10901-022-09942-4.

  Tepavac, Jelena. 2019. „Beograski biser – Ada Međica.” 011 Info, 11. decembar 2019. https://www.011info.com/upoznaj-beograd/beogradski-biser–ada-medjica.

  Yadua, Omoayena. 2012. “Determinants of Urban Poor Housing Types in Makoko Area, Lagos.” Journal of Sustainable Development in Africa 14 (6): 71–83.

  Yang, Huimin, Shuwen Zhao, and Chulsoo Kim. 2022. “Analysis of floating city design solutions in the context of carbon neutrality-focus on Busan Oceanix City.” Energy Reports 8 (14): 153–162.

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА 2/2024 2/2024 УДК 323+711(497.11) 111-131