Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ

УПОТРЕБА И ЗЛОУПОТРЕБА: ЕФЕКТИ ГРАЂАНСКОГ НОВИНАРСТВА У МЕДИЈИМА У СРБИЈИ

Сажетак

Предмет рада је анализа односа грађанског и професионалног новинарства у медијима у Србији, a његов циљ је давање одговора на питање на који се начин професионалци у овдашњим медијима односе према информацијама које бивају пласиране на друштвеној мрежи Твитер. Партиципација грађана и њен утицај на професионалну рутину новинара у овом раду корелирају у контексту новинарских слобода, а сходно основној претпоставци рада. Наиме, овде полазимо од тезе да ситуације појачаних притисака на новинаре, које за последицу имају непрофесионално и непотпуно информисање, јесу оне у којима, истовремено, јача активизам грађана на друштвеним мрежама, а самим тим и њихов утицај на професионалне новинаре. Узорак обухвата новинаре из 44 редакције у Србији, који су приступили испуњавању упитника, док се други експлораторни део истраживања базира на интервјуима са уредницима кредибилних медија у Србији. Према резултатима, чак 80 одсто новинара вреднује слободу оценама до 5 (на скали од 1 до 10), док готово сваки други испитаник (55,4%) види директну корелацију Твитера и новинарских слобода. Ситуације у којима је Твитер доживео експанзију неретко говоре о крхком професионализму новинара, али и сведоче о значајном утицају активизма на друштвеној мрежи на рад професионалаца, што не значи нужно и пропустљивост информација добијених од грађана у јавни медијски простор. Новинари су свесни могућности злоупотреба у виртуелној заједници, док истовремено, уредници демистификују слободарски карактер друштвених мрежа, сматрајући их корисном брзом новом платформом, али и изумом који је већ подлегао утицајима различитих интересних група.

кључне речи:

Референце

  1. Грбеша Маријана, „Криза јавног комуницирања и идеја грађанског новинарства“, Политичко образовање, Хрватско политолошко друштво, Загреб, бр. 01/2005, стр. 184-196.
  2. Јевтић Милица, Грађанско и професионално новинарство у медијима у Републици Србији, докторска дисертација, Факултет политичких наука, Београд, 2016.
  3. Милојевић Ана, „Учешће грађана у савременом новинарству – концептуална расправа”, Годишњак Факултета политичких наука, ФПН, Београд, бр. 16/2016, стр. 37-55.
  4. Радојковић Мирољуб, „Да ли ће грађанско новинарство заменити професионално“, у зборнику: Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту (приредила: Весна Кнежевић Предић), Факултет политичких наука, Београд, 2015, стр. 305-314.
  5. Allan Stuart, Thorsen Einar, Citizen journalism: Global perspectives, Peter Lang, New York, 2009.
  6. Anderson, Peter J., Ward Geoff, The future of journalism in the advanced democra­cies, Ashgate Publishing, Aldershot, UK, 2007.
  7. Bentivegna Sara, “Rethinking politics in the world of ICTs”, European journal of communication, SAGE Publications, CA, USA, No. 21/2006, стр. 331-343.
  8. Castells, Manuel, Communication power, Oxford University Press, Oxford, 2009.
  9. Coleman Stephen, Morrison David E., Anthony Scott, Public trust in the news: a constructivist study of the social life of the news, Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford, 2009.
  10. Deuze Mark, “Journalism and the Web An Analysis of Skills and Standards in an Online Environment”, International Communication Gazette, 61/1999, стр. 373-390.
  11. Domingo David, “Interactivity in the daily routines of online newsrooms: Dealing with an uncomfortable myth”, Journal of Computer-Mediated Communica­tion, Willey-Blackwell, Hoboken, USA, No. 13/2008, стр. 680-704.
  12. Domingo, David et. al., “Participatory journalism practices in the media and be­yond: An international comparative study of initiatives in online newspapers”, Journalism practice, Routledge, Abington, UK, No. 02/2008, стр. 326-342.
  13. Eaton Tim, “Internet activism and the Egyptian uprisings: Transforming online dis­sent into the offline world”, Westminster papers in communication and culture, University of Westminster, бр.09/2013, стр. 3-24.
  14. Fenton Natalie, New media, old news: Journalism and democracy in the digital age, SAGE Publications, CA, USA, 2010.
  15. Gerbaudo Paolo, “The ‘Kill Switch’as ‘Suicide Switch’: Mobilizing Side Effects of Mubarak’s Communication Blackout”, Westminster Papers in Communica­tion and Culture, University of Westminster, No. 09/2013, стр. 25-46.
  16. Gillmor Dan, We the media: Grassroots journalism by the people, for the people, O’Reilly Media, Sebastopol, USA, 2004.
  17. Granovetter Mark, “The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited”, Sociological Theory, бр. 01/1983, стр. 201-233.
  18. Hackett Robert, Carroll William, Remaking media: The struggle to democratize public communication, Routledge, Abington, UK, 2006.
  19. Hedman Ulrika, Djerf-Pierre Monica, “The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide?”, Digital Journalism, Routledge, Abington, UK, No. 01/2013, стр. 368-385.
  20. Hermida Alfred, Thurman Neil, “A clash of cultures: The integration of user-gener­ated content within professional journalistic frameworks at British newspaper websites”, Journalism practice, Routledge, Abington, UK, No. 02/2008, стр. 343-356.
  21. Jenkins Henry, Convergence culture: Where old and new media collide, New York University Press, New York, 2006.
  22. Lasswell Harold, “The Structure and Function of Communication in Society”, in: The Communication of Ideas (ed. Lyman Bryson), Institute for Religious and Social Studies, New York, 1964, стр. 37-51.
  23. Lasica Joseph Daniel, “What is participatory journalism”, Online Journalism Re­view, Internet http://www.ojr.org/ojr/workplace/1060217106.php, 16/12/2015.
  24. Lewis Seth C., Kaufhold Kelly, Lasorsa & Dominic L., “Thinking about citizen journalism: The philosophical and practical challenges of user-generated con­tent for community newspapers”, Journalism Practice, Routledge, Abington, UK, No. 04/2010, стр. 163-179.
  25. Morozov Evgeny, The net delusion: The dark side of Internet freedom, Public Af­fairs, New York, 2011.
  26. Mosca Lorenzo, “A double-faced medium? The challenges and opportunities of the Internet for social movements”, Net Working/Networking: Citizen Initiated Internet Politics, Tampere University Press, 2008, стр. 41-73.
  27. Nip Joyce, “Exploring the Second Phase of Public Journalism”, Journalism stud­ies, Routledge, Abington, UK, No. 07/2006, стр. 212-236.
  28. Ömebring Henrik, “The consumer as producer—of what? User-generated tab­loid content in The Sun (UK) and Aftonbladet (Sweden)”, Journalism Studies, Routledge, Abington, UK, No. 09/2008, стр. 77l-785.
  29. Paullussen Steve, Ugille Pietre, “User generated content in the newsroom: Profes­sional and organisational constraints on participatory journalism”, Westmin­ster Papers in Communication and Culture, University of Westminster, No. 05/2008, стр. 24-41.
  30. Pavlik John V, Journalism and new media, Columbia University Press, New York, 2001.
  31. Verified Commenters, Internet, http://www.nytimes.com/content/help/site/usercon-tent/verified/verified-commenters.html, 20/04/2016.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 316.774:004.738.5(497.11) 49-68