Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКИ И ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ У ДИЈАЛОГУ О МОДЕЛИМА РЕШЕЊА СТАТУСА КИМ

УНУТРАШЊИ ДИЈАЛОГ КАО ДРУШТВЕНИ РЕСУРС САЗНАЊА – ОД СОКРАТА ДО МОДЕРНИХ СОФИСТА

Сажетак

У раду се преиспитује термин „унутрашњи дијалог“ као начин долажења до одређеног облика сазнања. Рефлектује се оригинални смисао какав је код Сократа у поређењу са ставовима античких софиста, као и у контексту могуће модерне софистичке употребе. Преиспитује се смисао унутрашњег дијалога примењеног на случај државе Србије, чија је тема предлог решења проблема покрајине Косова и Метохије. У том контексту се указује на неспремност институционалног оквира на унутрашњи дијалог који подразумева познавање националног идентитета и из њега произашлих вредности који укључују и старање о националној безбедности.

 

кључне речи:

Референце

    1. Бодин Миленко, Ка Институцијама Србије, Институт за Филозофију и друштвену теорију, Београд, 2002.
    2. Бодин Миленко, Национална и људска безбедност, Факултет Безбедности, Београд, 2015.
    3. Макс Вебер, Методологија друштвених наука, Глобус, Загреб, 1986.
    4. Савић Андрија, Увод у државну безбедност, ВШУП, Београд, 2000.
    5. Шлајхер Чарлс, „Суверенитет“, Међународни односи, ФЦО, Бе­оград, 2003.
периодика Национални интерес 3/2017 УДК 165.4/.5(38):316.64(4 97.11)]:323.173(497.115) 107-119