Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

UNIVERZITET U SOCIJALIZMU: VISOKO ŠKOLSTVO U SRBIJI 1950-1960

Sažetak

Osvrt na knjigu: Dragomir Bondžić, Univerzitet u socijalizmu: Visoko školstvo u Srbiji 1950-1960, Beograd, 2010, str. 550.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2011 УДК 378.4(497.11)”1950 /1960”(049.3) 343-352
ç