Izaberi jezik:
Tema broja

NACIONALNI INTERES I REFORME OBRAZOVANjA U SRBIJI

UNIVERZITET I DRUŠTVENE PROMENE DANAS

Sažetak

U ovom radu razmatra se položaj i uloga savremenog Univerziteta u procesu globalizacije sveta, sa posebnim osvrtom na njegovu ulogu u društvenim promenama u Srbiji. Autor elaborira svoju hipotezu o ambivalentnoj poziciji i ulozi Univerziteta u Srbiji između potrebe reforme i autentične modernizacije i procesa zavisne modernizacije i instrumentalizacije Univerziteta u nas. Poenta autorovih istraživanja je da bez autentične uloge Univerzi­teta nema istinskog stvaralaštva, niti bržeg izlaska društva iz krize i pronalaženje autentične alternative/projekta doljeg društvenog razvoja.

Ključne reči:

Reference

  1. Болоњски процес, „АлфаМ“, Москва, 2004.
  2. Бок Дерек, Универзитет на тржишту, Клио, Београд, 2005.
  3. Мирослав Печујлић, Универзитет будућности, НИН, Београд, 1980.
  4. Милан Узелац, Приче из Болоњске шуме, Вршац, 2009.
  5. Митровић, Љубиша, Транзиција и периферни капитализам, Институт за пилитичке студије, Београд, 2009.
  6. Мајор, Федерико, Сутра је увек касно, Југословенска ревија, Београд, 1991.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2011 УДК 378:316.42 33-47
ç