Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УЛОГА РЕМ-А У МОНИТОРИНГУ ИЗБОРНИХ КАМПАЊА У СРБИЈИ – ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ 2016., 2017. И 2018. ГОДИНЕ

Сажетак

У овом раду извршићемо анализу рада РЕМ-а у погледу надзора електронских медија у току изборних кампања 2016, 2017. и 2018. године.

Циљ овог рада је прво, да утврди зашто Савет РЕМ-а није објавио извештај о надзору над радом емитера током изборне кампање за парламентарне изборе 2016. и да ли је и како РЕМ вршио надзор над радом емитера током изборне кампање за председничке изборе 2017. и локалне изборе 2018. године. И друго, да утврдимо да ли је такво деловање Савета РЕМ-а последица лошег законског оквира или нечег другог, те да ли постоји простор за побољшање рада РЕМ-а у погледу обезбеђивања правила о заступљености на електронским медијима у току изборних кампања, који су важан сегмент правила за фер изборе.

У том смислу анализираћемо законски оквир који се односи на рад РЕМ-а у току изборних кампања, деловање Савета РЕМ-а у изборним кампањама које су предмет овог рада, претходне праксе овог тела у току изборних кампања и покушаћемо да дамо одређене препоруке за побољшање регулаторног оквира и начина рада РЕМ-а у изборним кампањама.

кључне речи:

Референце

  • Бетер медиа, Правне студије: Независно Регулаторно тело за електронске медије, доступно на: http://www.bettermedia.rs/pravne-analize/nezavisno-regulatorno-telo-za-elektronske-medije/
  • Вечерње новости, Странкама укидају закуп ТВ термина, доступно на: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:595790-Strankama-ukidaju-zakup-TV-termina
  • Закон о електронским медијима, доступно на:
  • https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_elektronskim_medijima.html
  • Избори 2017 – пријаве и поступање Савета, доступно на: http://www.rem.rs/sr/izbori/izbori-2017-prijave-i-postupanja-saveta
  • Избори 2016 – пријаве и поступање Савета, доступно на: http://www.rem.rs/sr/arhiva/arhiva-dokumenata/arkhiva-izbora/izbori-2016-prijave-i-postupanja-saveta
  • Извештај о раду РЕМ-а за 2017. годину, доступно на: http://rem.rs/uploads/files/PDF/Izvestaj%20o%20radu%20REM%202017.pdf
  • Извештаји и анализе о надзору емитера, доступно на: http://www.rem.rs/sr/izvestaji-i-analize/izvestaji-i-analize-o-nadzoru-emitera/izveshtaji
  • Извештај о надзору над радом емитера током предизборне кампање за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе у Србији (април-мај 2008. године), доступно на:
  • http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji-o-nadzoru/Izbori_2008_parlamentarni.pdf
  • Извештај о надзору над радом емитера током предизборне кампање за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе у Србији (април-мај 2012. године), доступно на:
  • http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji-o-nadzoru/Izbori_2012_14.03-03.05.2012.pdf
  • Извештај о надзору над радом емитера током предизборне кампање за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе у Србији (април-мај 2014. године), доступно на:
  • http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji-o-nadzoru/IZBORI-2014—zavr_ni-izve_taj.pdf
  • Курир, Забрањено емитовање спота листе Александар вучић,  доступно на; https://www.kurir.rs/izbori-2018/2997161/oglasio-se-rem-zabranjeno-emitovanje-spota-liste-aleksandar-vucic-zato-sto-volimo-beograd
  • Н1, РЕМ – извештај за изборе 2016, доступно на: http://rs.n1info.com/a233621/Vesti/Vesti/REM-izvestaj-za-izbore-2016.html
  • Н1, РЕМ о извештају о предизборној кампањи, доступно на: http://rs.n1info.com/a215110/Vesti/Vesti/REM-o-izvestaju-o-predizbornoj-kampanji.html
  • Н1, Александра Јанковић нова чланица Савета РЕМ, доступно на: http://rs.n1info.com/a139882/Vesti/Vesti/Aleksandra-Jankovic-nova-clanica-Saveta-REM.html
  • Одлука о давању сагласности на финансијски план регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину, доступно на:
  • http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2017/RS62-17.pdf
  • ОЕБС, Канцеларија за демокрастке институције и људска права, Коначни извештај о превременим парламентарним изборима 24. априла 2016, стр. 13, доступно на http://www.osce.org/sr/odihr/elections/serbia/259021?download=true
  • Предизборне огласне поруке у кампањи за председничке изборе  (2.3.2017 – 30.3.2017), доступно на:
  • http://www.rem.rs/uploads/files/Izbori%202017/izvestaji/Predizborne%20oglasne%20poruke%20u%20kampanji%20za%20predsednicke%20izbore%202017.pdf
  • Предизборне огласне поруке у кампањи за одборнике Скупштине града Београда (12.2.2018 – 1.3.2018), доступно на:
  • http://rem.rs/uploads/files/Zapisnici/Politi%C4%8Dko%20ogla%C5%A1avanje%202018.pdf
  • Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга, доступно на: http://rem.rs/uploads/files/Pravilnici/4840-Pravilnik%20o%20izricanju%20mera%20sluzbeni%20glasnik%20vebsajt.pdf
  • Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга, доступно на: http://rem.rs/uploads/files/Pravilnici/4840-Pravilnik%20o%20izricanju%20mera%20sluzbeni%20glasnik%20vebsajt.pdf
  • Саопштење о локалним изборима за одборнике скупштине града Београда, доступно на: http://www.rem.rs/sr/arhiva/vesti/2018/01/saopstenje-o-lokalnim-izborima-za-odbornike-skupstine-grada-beograda-i-odbornike-skupstina-opstina-arandjelovac-i-bor
  • Цензоловка, РЕМ добро плаћена ненадлежност, доступно на: https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/rem-dobro-placena-nenadleznost/
  • Цензоловка, Рем неће пратити медије током кампање јер немају параметре за софтвер, доступно на: https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/rem-nece-pratiti-medije-tokom-kampanje-nemaju-parametre-za-softver/
  • Цензоловка, Кривична пријава против РЕМ, доступно на; https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/krivicna-prijava-protiv-rem-a/
  • ЦЕСИД, Извештај – Београдски избори 2018, доступно на; http://www.cesid.rs/wp-content/uploads/2018/04/Izve%C5%A1taj-Centra-za-slobodne-izbore-i-demokratiju_Beogradski-izbori-2018.pdf
  • ЦРТА, Предизборна тишина у РЕМ-у: Улога Регулаторног тела за електронске медије у изборном процесу, јануар 2018, доступно на: http://crta.rs/wp-content/uploads/2018/03/Finalno_04-predizborna-tisina-NOVO.pdf
  • Irion Kristina, Ledger Michele, Svensson Sara i Ršumović Nevena, The Independence and Functioning of the Regulatory Authority for Electronic Media in Serbia, Savet Evrope, 2017.
периодика Администрација и јавне политике 2/2019 2/2019 УДК 324:659.3/.4“2016/2018“ 91-110