Tema broja

SRBIJA – SAVREMENI SOCIJALNI I POLITIČKI IZAZOVI

ULOGA PARTIJA ZELENIH U POLITIČKOM SISTEMU SRBIJE (1990-2020)

Sažetak

Zelena stranka spada u grupu onih političkih stranaka u Srbiji koje su nastale u osvit obnove višestranačkog sistema. U međuvremenu, zelena partijska scena je bivala sve brojnija, međutim bez uticaja na formiranje izvršne vlasti. Partije Zelenih u Srbiji prešle su dug put podela i transformacija, pri čemu se može primetiti da se ne razlikuje mnogo od ostalih partija koje su se u posmatranom periodu (1990⸻2020), pojavljivale i nestajale na partijskoj sceni Srbije. I tu se završava svaka sličnost sa drugim partijama. Za razliku od većine razvijenih država Evrope čiji su građani odavno prepoznali važnost ekoloških pitanja, što se ogleda ne samo u nivou ekološke svesti već i u broju mandata koje partije Zelenih dobijaju na nacionalnim izborima, to u Srbiji, nažalost nije slučaj. Ne samo da raste broj partija Zelenih koje čine vladu u mnogim evropskim državama, nego i u Evropskom parlamentu raste broj njihovih poslanika (na izborima za Evropski parlament 2019. godine, koalicija Zelenih partija je izbila na četvrto mesto po snazi osvojivši 68 mandata, 20 mandata više nego 2014. godine). Paralelno sa ovim dešavanjima na evropskom nivou, partije Zelenih u Srbiji su najveći uspeh u pogledu broja mandata, osvojile na parlamentarnim izborima održanim 2016. godine, kada je partijama sa zelenim predznakom pripalo ukupno tri mandata. Cilj ovog rada jeste da pokuša da pruži odgovor na dva pitanja: prvo pitanje je kako i koliko su se partije Zelenih tokom tri decenije učešća na parlamentarnim (ali i republičkim izborima) menjale a drugo se logično nadovezuje na prvo – zašto još uvek nemaju bolje rezultate, imajući u vidu promenu sveukupne evropske paradigme o važnosti pitanja zaštite životne sredine, sa jedne strane, i neophodnost primene evropskih ekoloških propisa kao sastavnog dela Poglavlja 27, jednog od ključnih i najskupljih pregovaračkih poglavlja na putu ka članstvu u EU za koje Srbija još uvek nije blizu otvaranja.

Ključne reči:

Reference

  • „Zeleni” Srbije Program. 2011. http://zelenisrbije.org/wp-content/uploads/2011/06/Program-Zeleni-Srbije.pdf.
  • Beta. 2019. „Osnovana stranka slobode i pravde Dragana Đilasa.” 19. april 2019. https://beta.rs/vesti/politika-vesti-srbija/109890-osnovana-stranka-slobode-i-pravde-dragana-djilasa.
  • Bubnjević, Slobodan. 2010. „Lepe želje i ekološka stvarnost.” Vreme, 17. јun: br. 1015.
  • Energetski portal. 2016. „Osnovan ujedinjeni zeleni front.” 31. oktobar 2016.
  • Lišanin, Mladen. 2010. „Od pacifizma do militarizma: nemačka partija Zelenihˮ Politička revija 26 (4): 231-248. doi.org/10.22182/pr.2642010.12.
  • Milić, Dimitrije. 2020. „Šta stoji iza uspeha Zelenih u Evropi?” Talas. https://talas.rs/2020/06/05/sta-stoji-iza-uspeha-zelenih-u-evropi/.
  • Milošević, Milan. 2006. „Dvojci i kormilari.” Vreme, 7. decembar: br. 831.
  • Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije [MDULS]. 2010. Spisak brisanih političkih stranaka. Beograd: Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.
  • Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije [MDULS]. 2021. Registar političkih stranaka. Beograd: Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.
  • Nadić, Darko, i Repak, Dragana. 2011. „Ekološka politika Srbije.” U Javne politike Srbije, ur. Podunavac, Milan, 107 -133. Beograd: Heinrich Boll Stiftung.
  • Nadić, Darko. 2004. Partije zelenih u Evropi. Beograd: Grafolik.
  • Nadić, Darko. 2006. „Ideologija partija zelenih.” Teme 30 (3): 441-455.
  • Nadić, Darko. 2012. „Značaj jačanja demokratskog i političkog kapaciteta u ekološkoj politici Srbije.” Sociologija 54 (1): 71-86. doi:10.2298/SOC1201071N.
  • Novi magazin. 2020. „Seča Srbije.” 27. avgust 2020.
  • Orlović, Slobodan P. 2015. „O zelenim političkim strankama.” U Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 49 (3): 1109-1125. doi:10.5937/zrpfns49-9849.
  • Podunavac, Milan. 2011. Javne politike Srbije. Beograd: Heinrich Boll Stiftung.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 1990. Publikacija Republičkog zavoda za statistiku o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine održanih 1990. godine. Beograd: Republička izborna komisija.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 1990. Publikacija Republičkog zavoda za statistiku o rezultatima izbora za predsednika Republike održanih 1990. godine. Beograd: Republička izborna komisija.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 1992. Publikacija Republičkog zavoda za statistiku o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine održanih 1992. godine. Beograd: Republička izborna komisija.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 2003. Publikacija Republičkog zavoda za statistiku o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine održanih 2003. godine. Beograd: Republička izborna komisija.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 2012. Publikacija Republičkog zavoda za statistiku o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine održanih 2012. godine. Beograd: Republička izborna komisija.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 2012. Publikacija Republičkog zavoda za statistiku o rezultatima izbora za predsednika Republike održanih 2012. godine. Beograd: Republička izborna komisija.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 2014. Publikacija Republičkog zavoda za statistiku o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine održanih 2014. godine. Beograd: Republička izborna komisija.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 2016. Publikacija Republičkog zavoda za statistiku o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine održanih 2014. godine. Beograd: Republička izborna komisija.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 2017. Publikacija Republičkog zavoda za statistiku o rezultatima izbora za predsednika Republike održanih 2017. godine. Beograd: Republička izborna komisija.
  • Republička izborna komisija [RIK]. 2020. Ukupni rezultati izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, održanih 21. juna 2020. godine i ponovljenih na 234 biračka mesta 1. jula 2020. godine. Beograd: Republička izborna komisija.
  • Stojanović, Boban. 2013. „Ekološke politike u programima političkih partija i predlozima javnih politika.” Zeleni Srbije. http://zelenisrbije.org/wp-content/uploads/Boban-Stojanovi%C4%87-Ekolo%C5%A1ke-politike-u-programima-politi%C4%8Dkih-partija-i-predlozima-javnih-politika.pdf.
  • Todorović Lazić, Jelena. 2019. Javne politike u Evropskoj unijiosvrt na politiku zaštite životne sredine. Beograd: Institut za političke studije.
  • Zelena stranka Program. 2014. https://www.zelenastranka.rs/dokumenti/program/.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2021 2/2021 УДК 329.63:316.334.5(497.11) 41-57
ç