Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА: ИСКУШЕЊА ТРАНЗИЦИЈЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

УЛОГА ОЕБС/ОДИХР У ПОСМАТРАЊУ ИЗБОРА: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

Сажетак

Аутор у овом раду разматра улогу Организације за европску безбедност и сарадњу, односно њеног специјализованог тела, Канцеларије за демократске институције и људска права (ОДИХР) у посматрању избора у Србији од увођења вишестраначког система. У раду је најпре дат кратак осврт на међународно посматрање избора, да би затим било представљено посматрање у оквиру ОЕБС/ОДИХР. Случај Србије је занимљив за разматрање, јер је посматрање избора у Србији довело до неколико преседана у пракси посматрања које спроводи ОЕБС/ОДИХР. Посматрачке мище су указале на низ недостатака изборног процеса у Србији и потребу заревизијом целокупног изборног законодавства. Посматрање избора на Косову и Метохији је разматрано у последњем делу рада, због специ­фичности у односу на посматрање у остатку Србије.

кључне речи:

Референце

  1. Venice Commission, OSCE/ODIHR, Joint Recommendations on the Laws on Parliamentary, Presidential and Local Elections, and Electoral Administration in the Republic of Serbia, Strasbourg, 2006.
  2. Вучићевић, Душан, „Демократизација кроз изборе изборни ауторитаризам у Србији“, Политичка ревија, Институт за политичке студиje, Београд, бр. 4/2010.
  3. Гоати, Владимир; Славујевић, Зоран Ђ.; Прибићевић, Огњен, Изборне борбе у Југославији (1990-1992), НИП Радничка штампа, Инсти­тут друштвених наука, Београд, 1993.
  4. Гоати, Владимир, Избори у СРЈ од 1990. до 1998. Воља грађана или изборна манипулација, ЦЕСИД, Београд, 2001.
  5. Eicher, Peter, „Improving OSCE election observation“, Security and Hu­man Rights, no. 4, 2009.
  6. Јовановић, Милан Н., Изборни системи посткомунистичких држава, ЈП Службени лист СЦГ, Факултет политичких наука, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  7. Јовановић, Милан, „Парламентарни избори у Србији 21. јануара 2007. године“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3-4/2007.
  8. Јовановић, Милан, „Ставови међународних организација о изборима и демократским изборним стандардима“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1-4/2003.
  9. Канцеларија за демократске институције и људска права, Република Србија, Србија и Црна Гора, парламентарни избори 28. Децембар 2003, Варшава, 2004.
  10. Канцеларија за демократске институције и људска права, Република Србија, Србија и Црна Гора, Председнички избори 13. и 27. јун 2004, Варшава, 2004.
  11. Канцеларија за демократске институције и људска права, Република Србија, Председнички избори 20. јануара и 3. фебруара 2008, Вар­шава, 2008.
  12. Канцеларија за демократске институције и људска права, Република Србија, Превремени парламентарни избори 11. маја 2008, Варшава, 2008.
  13. Канцеларија за демократске институције и људска права, Република Србија, Парламентарни и превремени председнички избори 06. и 20. маја 2012. године, Варшава, 2012.
  14. Конференција за европску безбедност и сарадњу, „Закључни доку­мент. Пратећи састанак КЕБС“, Беч, 1989.
  15. Конференција за европску безбедност и сарадњу, „Документ са састанка Конференције о људској димензији КЕБС“, Копенхаген, 1990.
  16. Конференција за европску безбедност и сарадњу, „Документ са састанка Конференције о људској димензији КЕБС“, Москва, 1991.
  17. Kelley, Judith, „Assessing the Complex Evolution of Norms: The Rise of International Election Monitoring“, International Organization, Vol. 62, No. 2, 2008.
  18. Lindholm, Sven; Gaon, Nikola (eds.), 6 years onwards – putting the Helsinki Fi­nal Act into action, OSCE Mission in Kosovo, 2005.
  19. Мировић, Александра; Матић, Петар, „Политичко (анти)рекламирање у изборном процесу 2012. у Србији – Начин вођења изборне кампање као одраз политичке културе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2012.
  20. Младеновић, Слађана, „Слабљење капацитета Скупштине Србије у процесу европских интеграција“, Политичка ревија, Институт за по­литичке студије, Београд, бр. 4/2011.
  21. Office for Democratic Institutions and Human Rights, „Overview“, http://www.osce.org/odihr/elections/72781 (приступ: 23/07/12).
  22. Office for Democratic Institutions and Human Rights, Republic of Ser­bia: Parliamentary Election September 21, 1997 and Presidential Elec­tion September 21 and October 5, 1997, Warsaw, 1997.
  23. Office for Democratic Institutions and Human Rights, Republic of Serbia: Rerun of the Presidential Elections December 7 and December 21, 1997, Warsaw, 1998.
  24. Office for Democratic Institutions and Human Rights, Republic of Serbia, Federal Republic of Yugoslavia: Parliamentary Election, 23 December 2000, Warsaw, 2001.
  25. Office for Democratic Institutions and Human Rights, Assessment of the Laws on Parliamentary and Presidential Elections in the Republic of Ser­bia (FRY), Warsaw, 2001.
  26. Office for Democratic Institutions and Human Rights, Republic of Serbia, Federal Republic of Yugoslavia, Presidential Elections 29 September and 13 October 2002 and Repeat Presidential Election 8 December 2002, Fi­nal Report, Warsaw, 2003.
  27. Office for Democratic Institutions and Human Rights, Republic of Ser­bia, Serbia and Montenegro, Presidential Election 16 November 2003, Warsaw, 2003.
  28. Office for Democratic Institutions and Human Rights, Republic of Serbia, Parliamentary Elections 21 January 2007, Warsaw, 2007.
  29. Organization for Security and Co-operation in Europe, Election Observation Handbook, Sixth edition, Warsaw, 2010.
  30. Ракић-Водинелић, Весна; Бенаћ-Шантић, Љиљана; Шећибовић, Рефик; Свилановић, Горан; Радовановић, Срђан, Изборна крађа: правни аспект, Медија центар, Београд, 1997.
  31. Santa-Cruz, Arturo, „Constitutional Structures, Sovereignty, and the Emergence of Norms: The Case of International Election Monitoring“, In­ternational Organization, Vol. 59, No. 3, 2005.
  32. Словић, Срђан, Људска права КЕБС/ОЕБС и косовска криза, Инсти­тут за српску културу, Лепосавић, 2010.
  33. Трапара, Владимир, „Улога ОЕБС операција на терену у земљама у транзицији“, Међународни проблеми, Институт за међународну по­литику и привреду, Београд, вол. 63, бр. 1, 2011.
  34. Chand, Vikram K., „Democratisation from the outside in: NGO and Inter­national Efforts to Promote Open Elections“, Third World Quarterly, Vol. 18, No. 3, 1997.
  35. Warkotsch, Alexander, „The OSCE as an Agent of Socialisation? Inter­national Norm Dynamics and Political Change in Central Asia“, Europe Asia Studies, Vol. 59, No. 5, 2007.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 324+342.843.4(497.11)]:327.7 251-275