Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ ајп1/2019

УЛОГА НЕФОРМАЛНИХ АКТЕРА У ПРОЦЕСУ КРЕИРАЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ЕУ

Сажетак

Предмет овог рада представља анализа улоге коју имају неформални актери у процесу креирања европских јавних политика као и различитих облика у којима се лобирање у Бриселу испољава. Иако су интересне организације најважнији неформални актери у процесу креирања европских политика, не треба заборавити ни грађане који кроз различите облике политичке партиципације учествују у формулисању јавних политика. Циљ рада је да се на основу анализе могућности утицаја неформалних актера,  као и кроз анализу различитих стратегија лобирања, пружи објашњење о значају неформалних актера за настанак европских јавних политика. Први део рада  посвећен је интересним организацијама као неформалним актерима. У другом делу рада, представља се улога грађана као неформалних актера док се последњи део бави анализом начина и врста лобирања које се примењује према институцијама Уније.

кључне речи:

Референце

  • Тодоровић, Јелена, Еволуција одлучивања у Савету министара ЕУ, магистарска теза, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
  • Beyers, Jan, „Organisational Format and the Political Strategies of Interest Organisations“, West European Politics, Taylor & Francis, Vol.31, No.6, 2008.
  • Boessen, Sandra, Maarse, Hans, „A Ban on Tobacco Advertising:The Role of Interest Groups“, in: David Coen, Jeremy Richardson (eds.) Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and Issues, Oxford University Press, Oxford, 2009.
  • Cinni, Michelle, Perez-Solorzano Borragan, Nieves, European Union politics, Oxford University Press, 2009.
  • Coen, David, „The evolution of the large firm as a political actor in the European Union“, Journal of European Public Policy, Vol.4, No.1,  1997, стр. 91–108.
  • Coen, David, Richardson, Jeremy, Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and Issues, Oxford University Press, Oxford, 2009.
  • Eising, Rainer, „Interest groups in EU policy making”, Living Reviews in European Governance, Vol.3, No.4, Connecting Excellence on European Governance (CONNEX) and New Modes of Governance (NEWGOV), 2008.
  • Eising, Rainer, „Multilevel Governance and Business Interests in the European Union“, Governance, Vol.17, No.2, Blackwell Publishing, 2004.
  • Eising, Rainer, „The access of business interests to EU political institutions: Towards elite pluralism?“, Journal of European Public Policy, Vol.14, No.3, 2007, стр. 384–403.
  • Eising, Rainer, Lehringer, Sonja, „Interest groups and the European Union“, in: Michelle Cinni, Nieves Perez-Solorzano Borragan, (eds.) European Union politics, Oxford University Press, 2009.
  • European Commission, White Paper on European Governance, COM (2001) 428 final
  • Falkner, Gerda, „Corporatism, Pluralism and European integration: The impact on national interest intermediation“, Paper for presentation at the 6th Biennial International Conference of the European Community Studies Associations, Pittsburgh,   http://aei.pitt.edu/2265/1/002349_1.PDF приступљено 25/12/2018
  • Greenwood, Justin, Interest Representation in the European Union, Basingstoke, Palgrave, 2005.
  • Gueguen, Daniel, European Lobbying, Europolitics, Brussels, 2007.
  • Hobolt, Sara, „When Europe matters: The impact of political information on voting behaviour in EU referendums“, Journal of elections, public opinion and parties, Taylor & Francis Group, Vol.15, No.1, 2005, стр. 85-109.
  • Knill, Christoph, „Implementation“, in: Jeremy Richardson (ed.), European Union-Power and policy making, Routledge, London and New York, 2006.
  • Koeppl, Peter, „The acceptance, relevance and dominance of lobbying the EU Commission: A survey of the EU Commission’s civil servants“, Journal of Public Affairs, Vol. 1, 2000, стр. 69–80.
  • Lehmann, Wilhelm, „Тhe European Parliament“, in: David Coen, Jeremy Richardson (eds.) Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and Issues, Oxford University Press, Oxford, 2009.
  • Mahoney, Christine, „The power of institutions. State and interest group activity in the European Union“, European Union Politics, Vol. 5, No.4, 2004, стр. 441–466.
  • Mazey, Sonia, Richardson, Jeremy, „Interest groups and EU policy-making: Organisational logic and venue shopping“, in: Jeremy Richardson (ed.), European Union: Power and Policy-Making, 2006, New York, Routledge
  • Peterson, John, Shackleton, Michael, The institutions of the European Union, Oxford University Press, Oxford, 2006.
  • Richardson, Jeremy, European Union-Power and policy making, Routledge, London and New York, 2006.
  • Streeck, Wolfgang, „From national corporatism to transnational pluralism: european interest politics and the single market“, Working Paper No.164, 1991.
  • Van Schendelen, Rinus, More Machiavelli in Brussels -The Art of Lobbying the EU, Amsterdam University Press, 2010.
периодика Администрација и јавне политике 1/2019 1/2019 УДК 35.07(4-672EU) 5-22