Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI GLOBALNE POLITIKE

ULOGA MEĐUNARODNOG PRAVA U SUZBIJANJU TERORIZMA

Sažetak

Međunarodno pravo ima značajnu ulogu u suzbijanju terorizma, jer definiše pojmove i primenjuje norme da bi sprečilo pojedine terorističke akte, koje ugrožavaju bezbednost i osnovne vrednosti više od jedne države, i otklonilo njihove posledice po odnose subjekata međunarodnog prava. Međunarodno pravo je moralo da odredi merila na osnovu kojih bi se neki akti, koji se smatraju terorističkim, suzbijali zajedničkom akcijom država. Međunarodno pravo je bilo uglavnom usmereno na stvaranje antiterorističkih instrumenata kao okvira za saradnju među državama kako bi se obezbedilo da svi teroristi budu pronađeni, optuženi i kažnjeni. Odvraćanje od terorističkih akata, kao posledica moguće represije, postalo je nedovoljno u vremenu jačanja nasilja i samoubilačkog terorizma. Bilo je potrebno da se međunarodnim pravnim instrumentima deluje preventivno i obezbedi sprečavanje terorističkih napada i stvaranje bezbednog međunarodnog okruženja. Osnovni cilj instrumenata za prevenciju je onemogućavanje pristupa sredstvima kojima teroristi mogu da izvedu svoje nasilne akte. U tom kontekstu unapređene su konvencije kojima treba da se onemogući dostupnost eksploziva, hemijskobiološkog i nuklearnog oružja, kao i pravni instrumenti koji sprečavaju finansiranje terorističkih aktivnosti. U članku se razmatra i efikasnost antiterorističkih instrumenata i potreba stvaranja opšte, sveobuhvatne konvencije protiv terorizma u Ujedinjenim nacijama. Srbija je ratifikovala sve univerzalne antiterorističke konvencije i Evropsku konvenciju, a daje svoj doprinos i na druge načine u pravnoj borbi protiv terorizma.

Ključne reči:

Reference

  1. Aust, A. (2001). Counter-Terrorism – A New Approach. Max Planck Yearbook of United Nations Law
  2. Bassiouni, C. (2000). International Terrorism: Multilateral Conventions (1937­-2001), Transnational Publishers, Int. Ardsley, New York
  3. Димитиријевић, В. (2000) Тероризам, Београд: К.В.С.
  4. Documents of the UN, un.org
  5. Ecobescu, N, Micu, N, Voicu, I (2003) Fighting Terrorism, Romanian Institute of International Studies “Nicolae Titulescu”, Bucharest
  6. Elagab, O (1997) International Law Documents Relating to Terrorism, London/ Sydney
  7. The Fight against Terrorism. (December 2003). Council of Europe standards, Strasbourg
  8. Guelke, А. предавања на специјалистичким студијама Тероризам и организовани криминал, ФПН, 2003/2004
  9. Guillaume, G. (July 2004) „Terrorism and International Law“, The Interna­tional and Comparative Law Quartely, Vol 53. No3,
  10. Hoffman, B. (1988) Inside Terrorism, Columbia University Press, New York,
  11. Krieken, Van J (2002).: Terrorism and the International Legal Order: With Spe­cial Reference to the UN, the EU and Cross-Border Aspects Hague: T.M.C. Asser Press
  12. Reisman. M.W: (1999) International Legal Responses to Тerrorist, Huston Journal of International Law, Vol.22,
  13. Stern, J (1999). The Ultimate Terrorist, Harvard University Press
  14. Rempel, J (2001) Terrorism, International Law and International justice, mcc.org/respub/un/2001/10/Oct/terrorism.htm
  15. Volker, R: The Role of Inernational Conventions and General International Law in the Fight against Terrorism; Conference “Terrorism as a challenge for Na­tional and International Law”, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Low, Heidelberg, 23-25.1. 2003, http://edoc.mpil.de
  16. Тодоровић. В: Ратно право и безбедност: 69 мултилатерланих међународних конвенција и других аката. Београд: Службени гласник
  17. Turack D.C. (Summer 98) „Terrorism and International Law, Terorrism and Political Violence,, Vol. 10 issue 2
  18. Weiss. P. (2002) „Terrorism, Conterterrorism and International Law“, Arab Studies Quartely
  19. White R. J. (2002) Terrorism, An Introduction, Thomson, Wadsworth,
  20. Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty? Edited by Walter, C, Voneky, S, Volker, R, Schorkopf, F
  21. Zmeyevsky, A. (2004) „International Law and the Struggle Against Terrorism“. International Affairs
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2008 УДК: 323.28:341.4 31-56
ç