Tema broja

AKTUELNO

ULOGA INSTITUCIJE POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI U BORBI PROTIV DRUŠTVENE IZOPŠTENOSTI ŽENA U SRBIJI

Sažetak

U radu se razmatra značaj i uloga institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u borbi protiv društvene marginalizacije žena u Srbiji. U fokusu istraživanja biće analiza mehanizama zaštite načela ravnopravnosti koje Poverenik ima na raspolaganju, kao i analiza različitih slučajeva diskriminacije na koje je reagovao Poverenik. U radu se, takođe, analiziraju i uzroci takvih, diskriminatornih ponašanja pojedinaca i privrednih društava, kao i osvrt na to kako su na date slučajeve diskriminacije reagovali sudovi, ali i drugi državni organi. Imajući u vidu činjenicu da je diskriminaciju nemoguće u potpunosti iskoreniti, postoji značajan pokušaj objašnjenja šta je neophodno u narednom periodu učiniti kako bi se situacija po pitanju diskriminacije ublažila i značajno smanjila. U radu su analizirana tri različita slučaja pokretanja strateških parnica od strane Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zbog diskriminacije po osnovu pola. Analizom navedenih slučajeva vidi se sva složenost i kompleksnost borbe protiv diskriminacije. Borba za ostvarivanje načela ravnopravnosti suočava se sa raznim poteškoćama, kao što su: utemeljeni stereotipi i tradicionalno shvatanje uloge žena u društvu, preopterećenost žena neplaćenim poslovima, preduzetnička logika tržišta, kao i tržišno vođeni zahtevi menadžera u određenim radnim kolektivima. Cilj rada je da ukaže na direktan i blagotvoran uticaj koji institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ima u borbi protiv diskriminacije žena u Srbiji. Ukoliko u jednom društvu imamo izraženiju diskriminaciju pojedinaca i društvenih grupa (u ovom slučaju žena), utoliko je njihova marginalizovanost i društvena izopštenost veća i izraženija.

Ključne reči:

Reference

  • Ивана Стјеља, Кристина Вујић, Никола Грујић и други, Равноправност регулатива и реалност, YUCOM, Комитет правника за људска права, Београд, 2013.
  • Мирјана Бабовић, Социјално укључивање: концепти, стање, политике, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 2011.
  • Мирјана Бабовић, Изазови нове социјалне политике социјална укљученост у ЕУ и Србији, SeCons – Група за развојну иницијативу, Београд, 2010.
  • Невена Петрушић, Косана Бекер, Практикум о заштити од дискриминације, Београд, 2012.
  • Рајко Мацура, Александар Ђокић, Милош Туцовић, Ружица Мркаљ, ,,Социјална искљученост – појам и приступи“, Социјална мисао, Београд, 2011.
  • Зоран Шућур, Социјална искљученост – појам, приступи и операционализација, Правни факултет, Загреб, 2004.

  Закони и документи

   

  • Закон о забрани дискриминације, Службени гласник РС, бр. 22/ 2009.
  • Закон о равноправности полова, Службени гласник РС, бр. 104/2009.
  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  • Одлука о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности, Службени гласник РС, бр. 24/2010
  • Посебан Извештај Повереника о дискриминацији жена, 2015.
  • Праћење социјалне укључености у Србији, Влада Републике Србије, Београд, 2010.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2010. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2011. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2012. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2013. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2014. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2015. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2016. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2017. год.
  • Редован годишњи Извештај Повереника за заштиту равноправности за 2018. год,
  • Стратегија превенције и заштите од дискриминације 2013-2018. године, Влада Републике Србије, Београд, 2013.
  • Стратегија за родну равноправност за период од 2016-2020. године, Влада Републике Србије, Београд, 2016.
PERIODIKA Politička revija 1/2020 1/2020 УДК 343.85:342.72/.73-055.2(497.11) 205-234
ç