Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ULOGA GETE INSTITUTA U REALIZACIJI NEMAČKE KULTURNE POLITIKE (s osvrtom na stanje u Srbiji)

Sažetak

U radu se sa raznih aspekata analiziraju osnovne karakteristike i pravci delovanja spoljne kulturne politike SR Nemačke prema Srbiji, te mesto, uloga i značaj koji pojedine kulturne institucije, javnog i ‘’nejavnog’’ sektora imaju u ostvarivanju ciljeva ove politike u cilju izgradnje, unapređenja i poboljšanja međusobnih kulturnih, pa time i političkih i ekonomskih odnosa i saradnje Srbije i Nemačke. U ovom radu biće govora o pojmu, elementima, pravcima delovanja i karakteristikama spoljne kulturne politike i organizacijama koje je sprovode, među kojima je posebno ističe uloga Gete instituta. Posebno je analizirana uloga pojedinih nosilaca nemačke kulture u inostranstvu, kao posredničke institucije Saveznog ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke koje je zaduženo za osmišljavanje i sprovođenje spoljne politike.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Bound, K., Briggs, R., Holedn, J., Jones, S., Cultural diplomacy, Demos, London, 2007.
  2. Cummings Jr., M. C., Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Центар за уметност и културу, Београд, 2003.
  3. European Union Network of National Institutes for Culture (EUNIC).
  4. Гавранов, В., Стојковић М., Међународни односи и спољна политика Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972.
  5. Haigh, A., Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974.
  6. Kulturni i informativni centar SR Nemačke, KIC Beograd, Beograd, 1983.
  7. Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних послова.
  8. Statute, Goethe-Institute, e.V. Munchen, 2005.
  9. Висковић, И., Спољна политика, Репетиторијум, Београд, 2005.
  10. Визомирски, М. Џ., Шнајдер, С.П., Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006.
PERIODIKA Politička revija 1/2011 УДК: 351.85:327(430) 201-227
ç