Izaberi jezik:
Tema broja

SADRŽAJ

ULOGA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE U REGULACIJI ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA – STUDIJA SLUČAJA VETROPARK „ČIBUK 1“

Sažetak

Poslednjih godina u svetu je sve veći trend rasta proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U tom procesu energetske tranzicije Republika Srbija, kao i ostale države Zapadnog Balkana u velikoj meri zaostaje za državama Evropske unije koje konstantno postavljaju nove optimistične ciljeve. Na putu evropskih integracija Republike Srbije stoji potreba da se uskladi pravni i institucionalni okvir kako bi se omogućila veća proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, a samim tim i smanjila zavisnost od uglja i prekomernog zagađenja. Autor će zato u radu analizirati trenutno stanje procesa energetske tranzicije u Republici Srbiji, ali i ulogu koju u tom procesu ima Agencija za energetiku Republike Srbije koja je jedan od najznačajnijih regulatornih organa. Posebni fokus rada biće na ispitivanju toga kako ovo regulatorno telo utiče na proces izdavanja neophodnih licenci proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora, ali i kako utiče na formiranje cene električne energije. Primenom metode studije slučaja na primeru vetroparka Čibuk 1 biće analiziran tok razvoja vetroparka, kao i uloga Agencije za energetiku u tom procesu. Na kraju za sam proces energetske tranzicije važno pitanje je ispitati i kolika je zapravo korisnost i isplativost od pokretanja vetroparkova u Republici Srbiji.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Administracija i javne politike 1/2022 1/2022 УДК 620.9(497.11) 33-56
ç