Tema broja

STUDIJE I OGLEDI

ULOGA I ZNAČAJ JEDINICA ZA PODRŠKU DECI ŽRTVAMA/SVEDOCIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Sažetak

Republika Srbija sprovodi sveobuhvatne reforme pravosuđa i sistema socijalne zaštite, a njihov rad usklađen je sa međunarodnim i evropskim standardima. Srbija je otvorila poglavlje 23, što predstavlja pravi trenutak za sve inicijative koje se tiču unapređenja osnovnih ljudskih prava i ubrzavanja procesa refor­me pravosuđa. Oblast reforme dečije zaštite i pravosuđa po meri deteta obezbeđuje poštovanje najboljeg interesa deteta, onda kada dete dođe u kontakt sa sistemom socijalne zaštite i pravosudnim sistemom. Deca su značajan i važan deo sudskog procesa i mogu biti pouzdani svedoci. Prepoznavanja značaja učešća i zaštite dece u sudskim postupcima dovelo je do formiranja Jedinice za podršku deci žrtvama/svedocima u krivičnom postupku nastale su u okviru projekta Unapređenje prava deteta kroz jačanje si­stema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji, koji finansira EU, a sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat je počeo u avgustu 2014. i traje do marta 2017. godine. Jedinice su formirane u četiri grada: Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac i funkcionišu na regionalnom nivou. Podrška deci u krivičnom postupku podrazumeva: zaštitu deteta od sekundarne viktimizacije tokom sudskog postupka, upoznavanje deteta sa sudskim postupkom, razjašnjavanje uloga svih učesnika, povećanje sposobnosti deteta da spremnije i kvalitetnije da iskaz i povećanje poverenja deteta i porodice u sudski postupak. U skladu sa tim u radu će biti predstavljene brojne uloge Jedinica za zaštitu dece žrtava ili svedoka u krivičnom postupku, kao i njihov značaj ne samo za dete već i za pravosudni sistem koji u skladu sa Kon­venciяm o pravima deteta, brojnim međunarodnim dokumentima i domaćim zakonima, kreće putem reformi i kroji „pravosuđe po meri deteta“.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Банић Милена, Стевановић Ивана, Како до правосуђа по мери детета: Заштита деце жртава у кривичним поступцима и стање у пракси у Републици Србији, Центар за права детета, 2015.
  2. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Службени Гласник РС, бр. 85/2005.
  3. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2012, 121/2012, 32/2013 и 45/2013.
  4. Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетницима, Службени гласник РС, бр. 32/13.
  5. Милосављевић-Ђукић Ивана, Функционисање здравственог, правосудног и система социјалне заштите у заштити деце од злостављања и занемаривања, докторска дисертација, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 2015.
  6. Министарство просвете Републике Србије, Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Београд, 2007.
  7. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Посебни протокол у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања, Београд, 2008.
  8. Министарство правде Републике Србије, Посебни протокол о поступању правосудних органа у заштити деце од злостављања и занемаривања, Београд, 2009.
  9. Министарство здравља Републике Србије, Посебни протокол система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања, Београд, 2009.
  10. Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Посебни протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања, Београд, 2006.
  11. Пејовић Милованчевић Милица, Заштита деце жртава и сведока кривичних дела психолошки аспект у: Заштита деце жртава и сведока кривич­них дела, Министарство правде, International Management Group, Београд, 2014, стр. 71-91.
  12. УНИЦЕФ, Смернице за припрему за суд и форензичко испитивање деце жр­тава и сведока кривичних дела, издате у оквиру пројекта Унапређење пра­ва детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Републици Србији који финансира ЕУ, а спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство правде, Београд, 2016.
  13. Buljan Flander Gordana, Priprema deteta za sud, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, Zagreb, 2016.
  14. Cordon Ingrid, Goodman S. Gail, & Stacey J. Anderson „Children in court“, In: Adversarial versus inquisitorial justice: Psychological perspectives on crimi­nal justice systems (eds. P. J. van Koppen S. D. Penrod), Kluwer Academic, Plenum, Publishers, New York, 2003, pp. 167-189.
  15. Chris Newlin, Cordiso Steele Linda, Andra Chamberlin, Jennifer Anderson, Julie Kenniston, Amy Russell, Stewart Heather, Vaughan Vaughan Eden „Child fo­rensic interviewing: Best practices“, Juvenile justice bulletin, US Department of Justice, Office of Justice Program, Office of Juvenile Justice and Delinqu­ency Prevention, Washington, 2015.
  16. Michael E. Lamb, Malloy C. Lindsay, Hershowitz Irit, and David La Rooy. „Chil­dren and the low“ In: Handbook of Child Psychology and Developmental Sci­ence, 7th ed., vol.3: Socioemotional Processes (edited by M. Lerner and M. E. Lamb) Hoboken, Wiley, 2015, pp. 464-512.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2016 УДК 343.143-053.2:342.726-053.2(497.11)) 109-124
ç