Tema broja

DIVERZITET MARGINALIZOVANIH GRUPA KAO IZAZOV SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNOG RAD

UKLjUČIVANJE MARGINALIZOVANIH GRUPA U LOKALNU ZAJEDNICU

Sažetak

Veću uključenost marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu može da omogući dobro organizovana mreža podrške svih aktera koji su u okviru svoje delatnosti obavezni obezbediti uslove za ostvarenje ljudskih prava na principima dostupnosti, participacije i jednakosti. Da bi se moglo raditi na poboljšanju postojeće prakse, potrebno je definisati probleme u ostvarivanju prava marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici i napraviti presek sadašnjeg stanja u cilju dubljeg sagledavanja potreba marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici. Dobijeni rezultati treba da obezbede: identifikovanje potreba marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici i moguća rešenja za potrebe marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici

Ključne reči:

Reference

    • Европска комисија, (2010) Европска стратегија за особе са инвалидитетом 2010 – 2020.
    • Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Стратегија развоја социјалне заштите, 2005.
    • Општина Пријепоље, Преглед, 2012.
    • Хелсиншки парламент грађана  Бања Луке, Приручник за извештавање маргинализованих група, 2010.
    • Praxis, Заштита Рома од дискриминације, 2013.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2020 3/2020 УДК 316.344.7:316.66 9-36
ç