Изабери језик:
Тема броја

ЦРКВА, ВОЈСКА, НАЦИЈА – ТРИ „ТАЧКЕ ОСЛОНЦА“ У ВРЕМЕНУ КРИЗЕ

УЧЕШЋЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МИСИЈАМА И ОПЕРАЦИЈАМА ПОД ОКРИЉЕМ ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Овим радом аутор ће покушати да, кроз анализу доступне литературе и документације, сагледа и анализира ангажовање Војске Србије у мисијама и операцијама Европске уније, будући да у овом тренутку Република Србија ангажује искључиво војне капацитете за потребе три мисије и операције Европске уније. Наши официри и војни лекари представљају значајан и видљив допринос имплементацији Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније у Сомалији и Централноафричкој Републици. Такође, током 2023. године очекује се и почетак ангажовања Војске Србије у мисији Европске уније за обуку у Мозамбику – EUTM Mozambique, што ће додатно утицати на повећање угледа који Република Србија ужива на међународној политичкој сцени, на пољу очувања мира у региону и свету. Такође, постоји и очигледан простор за унапређење досадашњег нивоа сарадње коју Република Србија остварује са Европском унијом кроз заједничко ангажовање у мисијама и операцијама. Наиме, једна од обавеза Републике Србије која проистиче из процеса преговора о приступању Европској унији представља и стварање правног оквира за почетак ангажовања цивилних капацитета у мисијама и операцијама Европске уније, под окриљем Заједничке безбедносне и одбрамбене политике. Циљ истраживања је опис и објашњење тренутног степена ангажовања Војске Србије у мисијама и операцијама Европске уније, што може пре свега бити од значаја надлежним институцијама Републике Србије по питању будућег ангажмана војних и цивилних капацитета у мисијама и операцијама под окриљем Заједничке безбедносне и oдбрамбене политике Европске уније, али и грађанима да стекну потпунији увид у предметну тематику.

кључне речи:

Референце

  Влада Републике Србије [В РС], Закључак о усвајању Годишњег плана реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2023. години, број 88-3225/2023-1, 11. мај 2023.

  Гостовић,  Драган,  Сава  Савић,  и  Срђан  Благојевић.  2016. „Финансирање цивилних и војних мисија и операција у оквиру заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније.” Војно дело 68 (1): 17-38. doi: 10.5937/vojdelo1601017G.

  Живковић, Урош. 2017. Водич кроз цивилне мисије. Београд: ISAC фонд.

  Јевтић, Милош. 2020. „Мултинационалне операције Европске уније – правни оквир и значај ангажовања припадника Војске Србије.” Војно дело 72 (3): 53-68. doi: 10.5937/vojdelo2003053J.

  Миленковић, Дејан, Душан Игњатовић, и Игор Новаковић. 2017.

  Анализа националних капацитета за допринос међународним цивилним мисијама. Београд: Центар за међународне и безбедносне послове/Prague Security Studies Institute/Czech Republic Development Cooperation.

  Министарство одбране Републике Србије [МО РС]. н.д. „Европске интеграције.” Последњи приступ 16. јун 2023. https://www. mod.gov.rs/lat/5453/evropske-integracije-5453.

  Министарство  спољних  послова  Републике  Србије  [МСП РСа].  н.д.  „Заједничка  безбедносна  и  одбрамбена политика ЕУ.” Последњи приступ 16. јун 2023. https:// www.mfa.gov.rs/spoljna-politika/bezbednosna-politika/ zajednicka-bezbednosna-i-odbrambena-politika-eu.

  Министарство спољних послова Републике Србије [МСП РСб]. н.д. „Политички односи Србије и ЕУ.” Последњи приступ 21. јун 2023. https://www.mfa.gov.rs/spoljna-politika/eu-integracije/ politicki-odnosi-srbije-i-eu.

  Народна скупштина Републике Србије [НС РС], Одлука о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”, број 94/2019 и 16/2023, 27. фебруар 2023.

  Николић В, Горан и Петар С. Ћурчић. 2022. „“Нови хладни рат”: дефиниције, перспективе и могући исходи.”  Национални интерес 42 (2): 149-169. doi: https://doi.org/10.22182/ni.4222022.8.

  Орлић, Дејан. 2006. „Операционализација безбедносне политике

  Европске уније.” Међународни проблеми 58 (4): 414-444.

  Центар за геостратешка истраживања и тероризам. “Значај међународне војне сарадње и допринос мировних операција у успостављању и очувању мира.” YouTube. 8. јун, 2022. Video, 1:16:24. https://youtu.be/FluURAz_pYM?sizZ5Mh0Ns3kCMuwQh.

  Центар за европске политике [ЦЕП]. 2021. Србија и цивилне мисије

  Европске уније неискоришћени потенцијал и превазилажење застоја. Београд: Центар за европске политике.

  Council of the European Union [CEU]. 2009. European Security Strategy

  • a Secure Europe in a Better World. Brussels: Council of the European

  EU Naval Force Operation ATALANTA [EUNAVFOR ATALANTA].

  1. „Deployed Assets.” Последњи приступ 16. јун 2023. https:// eunavfor.eu/deployed-assets/avpds.

  European Commission [EC]. н.д. „European Civil Protection and

  Humanitarian  Aid  Operations”.  Последњи  приступ  21. јун  2023.  https://commission.europa.eu/about-european- commission/departments-and-executive-agencies/ european-civil-protection-and-humanitarian-aid-operations_en.

  European External Action Service [EEAS]. 2022. „About European

  Union Training Mission in Mozambique.” Последњи приступ

  1. јун 2023. https://www.eeas.europa.eu/eutm-mozambique/ about-european-union-training-mission-mozambique_en?s4411.

  European External Action Service [EEAS]. 2017.  EU Battlegroups.

  Brussels: European External Action Service.

  European External Action Service [EEAS]. 2023. „What we do: Policies and Actions – Missions and Operations – Working for a Stable World and a Safer Europe.” Последњи приступ 16. јун 2023. године. https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en.

  Murphy, Ray. 2008. The European Union and Developments in Crisis

  Management Operations and Peacekeeping. New York: Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes.

  Soskic, Svetislav, Slobodan Radojevic, and Nenad Komazec. 2014. „Maritime Training Serbian Autonomous Vessel Protection

  Detachment.” Annual of Navigation 21 (1): 143-150. doi: 10.1515/ aon-2015-0012.

  Tardy, Thierry. 2019. „The European Union and UN Peace Operations: What Global-Regional Peace and Security Partnership?” In United Nations Peace Operations in a Changing Global Order, eds. Cedric de Coning and Mateja Peter, 231-251. Cham: Palgrave Macmillan.

периодика НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 3/2023 3/2023 УДК 355.231.3(497.11) 163-179