Изабери језик:
Тема броја

КРИТИКА ПОЈМА ЗАПАДНИ БАЛКАН

У СЛУЖБИ ПОМИРЕЊА ДОНЕДАВНО ЗАРАЋЕНИХ НАРОДА ИЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ УЗРОКА ЊИХОВОГ СУКОБЉАВАЊА?

Сажетак

У тексту ауторка покушава да идентификује основне узроке неуспеха, или, прецизније узев, само делимичног успеха западно-балканског цивилног друштва, односно невладиних организација као његове кључне организационе форме, у процесима помирења и обнављања сарадње између донедавно зараћених ех-југословенских народа. Кратком анализом њиховог једноиподеценијског деловања, она их налази у њиховој већим делом тенденциозној, пречесто редукционистичкој, а неретко и експлицитно фалсификаторској интерпретацији ех-југословенског случаја, уместо његовог декларисаног хуманитарног и пацификаторског третирања, као самонаметнутој мисији за коју су исте имале премало стручних квалификација, a превише крипто-политичких и профитерских мотива. Као такве, оне су, сматра ауторка, више доприносиле моралној конфузији, социјалној дестабилизации региона и даљем групно-психолошком дистанцирању наpoдâ који га насељавају, него њиховом жељеном помирењу као претпоставци продуктивне сарадње и сигурног напредовања вишегодишњим ратовима девастираног простора на којем живе. Што јасније рефлектује ове депримирајуће ефекте свог досадашњег деловања и што пре пристане на редефиницију своје, до сада углавном погрешно конципиране мисије, односно њено свођење у границе декларисаног и друштвено очекиваног, тим пре ће, закључак је ауторке, локални невладин „сектор“ почети увећавати свој невелики социјални кредибилитет и постајати респективан фактор разрешења вишедеценијске политичке „енигме“ простора Западног Балкана.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов, Смиља, Алтернативни модел светске заједиицеЦивилно друштво и невладин сектор, Нова Европа, Београд.
  2. Бисерко, Соња, “Сјећање на Сребреницу“, у: Сребреница: сјећање за будућност, Сарајево, Фондација “He­inrich Bell”, регионални уред у Сарајеву, 2005.
  3. Diamond, Larry, “Toward Democratic Consolidation“, Jo­urnal of Democracy, 5, no. 3, John Hopkins Univer­sity Press, Baltimore
  4. Накарада, Радмила, Распад Југославије: проблеми тумачења, суочавања u транзиције, Службени гласник, Београд, 2009.
  5. Перовић, Латинка, “Уз друго издање”, Друга Србија – 10 година после, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2002.
  6. Радојичић, Мирјана, Историја у кривом огледалу – невладине организације и политика интерпретирања скорије јужнословенске прошлости, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  7. Shils, Edward, “The Virtue of Civility”, in: Selected Es­says on Liberalism, Tradition and Civil Society (ed. Ste­ven Grosby), Indianapolis, 1997.
периодика Национални интерес 3/2012 УДК 321.011.5:32(497-15)”20” 117-129