Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

У ПОТРАЗИ ЗА ПРАВОМ НАУКОМ

Сажетак

Осврт на Поперову „Логику научног открића“.

кључне речи:

Референце

    1. Hume, David, An Enquiry Concerning Human Understanding, Harvard University, 1910. Online edition, доступно на: http://18th.eserver.org/hume-enquiry.html (последњи пут приступљено 31. 12. 2013.)
    2. Попер, Карл, Логика научног открића, Нолит, Београд, 1973.
    3. Шешеља, Дуња, „Поперов фалсификационизам и критика индукције“, Педагошка стварност, Педагошко друштво Војводине, Нови Сад, 2004, вол. 50, бр. 5-6.

     

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 165+001.8(049.3). 301-304