Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

U POTRAZI ZA OSLONIM TAČKAMA POLITIKE POSTMODERNIZMA

Sažetak

Prikaz knjige: Emil Vlajki, Uvod u politiku postmodernizma, Fakultet za političke i društvene nauke Banja Luka, Banja Luka, 2006, str. 253.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-3/2007 231-233
ç