Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ТУРСКА У СУСРЕТИМА СА ЕВРОПОМ И СОПСТВЕНИМ ИДЕНТИТЕТОМ

Сажетак

Република Турска у односу према Европској унији налази се у статусу „вечитог кандидата“ за пријем у пуноправно чланство. Овакав положај оптерећује односе Турске и Европске уније, и, барем на турској страни, ствара осећај неприхватања, а са њим вероватно и огорчености. У овом раду, аутори су анализирали одређена законска решења у Републици Турској, изјаве појединих политичких чинилаца у Европи, правне гаранције уживања људских права у најважнијим универзалним и европским документима из ове области и ставове познатих теоретичара међународних односа. Анализа је извршена са циљем објективног сагледавања могућности Републике Турске да „удовољи“ стандардима потребним за приступање Европској унији, и могућности Европске уније да „пробије“ психолошку баријеру пријема једне велике, претежно муслиманске земље, у своје чланство. Као резултат свог истраживања, аутори констатују да идентитетске разлике и поделе по религијској вертикали неће још дуго времена бити приближене у довољној мери да би Република Турска могла бити примљена у пуноправно чланство, што њу потенцијално доводи у искушење да промени своју геополитичку парадигму и окрене се ка оним деловима Еуразије у којима ће моћи остварити своје интересе.

кључне речи:

Референце

  1. Avedian, Vahagn „State Identity, Continuity, and Responsibility: The Ottoman Empire, The Republic of Turkey and teh Armenian Genocide“, European Journal of International Law, Vol. 23, No. 3, 2012.
  2. Ганић, Сенад и Петровић, Милош „Концепт цивилизованих народа као неприхватљив анахронизам у савременом међународном праву“, Правне норме у времену и простору, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,
  3. Gavrilović, Danijela, Doba upotrebe, religija i moral u savremenoj Srbiji, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2013.
  4. Де Сент-Егзипери, Антоан, Мали принц, Нолит, Просвета, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1979.
  5. Kisindžer, Henri, Diplomatija, Verzal press, Beograd, 1999.
  6. Koskenniemi, Martti, „International law in Europe: Between Tradition and Renewal“, European Journal of International Law, (2005), Vol. 16, 1.
  7. Крећа, Миленко, Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
  8. Kur’an, XXIV : 31., Sarajevo, 1987. (Prevod: Besim Korkut).
  9. Лукић, Радомир, Теорија државе и права – I књига, Научна књига, Београд, 1956.
  10. Лукић, Радомир Д. и Кошутић, Будимир П., Увод у право, Службени гласник, Београд, 2008.
  11. Marko, Davor, Zar na zapadu postoji neki drugi Bog?, Konrad Adenauer Stifung, Sarajevo, 2009.
  12. Маринковић, Душан, Увод у социологију (основни приступи и теме), ФАБУС, Нови Сад, 2005.
  13. Марковић, Ратко, Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 1999.
  14. Милошевић, Зоран, „Римокатоличка црква и ислам“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2012.
  15. Сл. лист СФРЈ (Међународни уговори), 7/71.
  16. Сл. лист СЦГ (Међународни уговори), 9/03.
  17. Стојановић, Радослав, Спољна политика Европске Уније, Досије, Београд, 1998.
  18. Tacar, Pulat and Gauin, Maxime, „State Identity, Continuity, and Responsibility: The Ottoman Empire, The Republic of Turkey and teh Armenian Genocide: A Reply to Vahagn Avedian“, European Journal of International Law, Vol. 23, No. 3, 2012.
  19. Hakov, Džengiz, Istorija savremene Turske, Centar za kulturološka istraživanja Balkana, Prizren, 2011.
  20. Hadži-Vidanović, Vidan i Milanović, Marko Međunarodno javno pravo zbirka dokumenata, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2005.
  21. Huntington, Samuel, The Clash of the Civilization and the Remaking of the World Order, The UK: Free Press, 2002.
  22. Džombić, Ilija J., Evropska Unija: prošlost, sadašnjost, budućnost, Freudruch Ebert Stifung, Sarajevo, 2012.
  23. http://www.dw.de/velika-britanija-unutra-ili-napolju/a-16545301, преузето дана 05. 01. 2014.
  24. http://www.turkishweekly.net/news/141891/-uk-supporting-turkey-39-s-eu-accession-from-beginning.html, преузето дана 01. 2014.
  25. http://www.danas.rs/dodaci/biznis/ulazak_u_eu_ne_znaci_gubitak_nacionalnog_identiteta.27.html?news_id=206658, преузето дана 01.2014.
  26. http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-parliament-oks-change-on-coup-pretext-article.aspx?pageID=238&nID=50706&NewsCatID=338, преузето дана 07.01.2014.
  27. http://www.dw.de/kako-spre%C4%8Diti-vojni-pu%C4%8D-u-turskoj/a-16928952, преузето дана 01.2014
  28. http://www.magazin-tabloid.com/casopis/ преузето дана 01.2014.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 327::911.3(560) 235-255